Maritz Familie van Suidwes

 

                Werfinligting

 

 

Die doel van hierdie webwerf is om agtergrond te verskaf oor die Martiz  familie van Suidwes geskiedenis.

 

Alhoewel ons poog om die inligting so betroubaar moontlik aan te bied, gebruik u diƩ werf op eie verantwoordelikheid.

Maritz Familie

GESLAGSREGISTER VAN DIE MARITZ  IN SUIDWES

Ek sal bly wees as u so gaaf sal wees om asseblief die onderstaande vraelys noukeurig in te vul. Enige ander inligting waaroor u mag beskik kan u ook invoeg. Enige afskrifte van foto's of enige iets anders van belang soos koerant uitknipsels/aktes van Maritz families en afstammelinge wat gebruik kan word sal baie waardeer word. 


Vraelys

Naam:
Posadres en poskode:
Telefoon nommer:

werk

 

Huis

 

Sel

 

Beroep: Huistaal:
E-pos:
U volle name:
Geboortedatum Geboorteplek:
U eggenote/eggenoot se naam en nooiensvan: Doop plek:
Haar/sy ouers se name: Geboortedatum van eggenote:
Troudatum Plek
Vorige huwelike:
Naam: Troudatum: Sterfdatum: Skeidatum
Permanente  saamblyverhoudings
Ek bly sedert saam met gebore op te
U kinders
1. Volle name Geboortedatum Geboorteplek Sterfdatum
Getroud op met
te

e-pos

2. Volle name Geboortedatum Geboorteplek Sterfdatum
Getroud op

met 

te

e-pos 

3. Volle name Geboortedatum Geboorteplek Sterfdatum
Getroud op

met 

te

e-pos 

4. Volle name Geboortedatum Geboorteplek

Sterfdatum 

Getroud op

met 

te

e-pos 

5. Volle name Geboortedatum Geboorteplek

Sterfdatum 

Getroud op

met 

te

e-pos 

6. Volle name Geboortedatum Geboorteplek

Sterfdatum 

Getroud op

met 

te

e-pos 

U broers en susters Volle name Geboortedatum Sterfdatum E-pos
U vader U moeder
U moeder se vader en moeder
U vader se broers en  susters
U oupa U ouma
U ouma se vader en moeder
U oupagrootjie U oumagrootjie
U oumagrootjie se vader en moeder

Ander inligting waaroor u beskik, soos staaltjies en name ensovoorts.

          

 

Vir meer inligting oor die Maritz familiegeskiedenis in Suidwes, 

kontak Susan Bredenkamp. Die blad is Ontwerp deur Marthie Bredenkamp 11.11.2003