Maritz Familie van Suidwes

 

AFRIKANER EN DUITSE BOERE WAT VERMOOR IS OKTOBER 1904

ONS EER HUL GEDAGTENIS MET EERBIED EN OOTMOET.

Vergeet?   Nee - wie sal hulle ooit vergeet, die enkel hopies grond daar in die sand?

Ons sal onthou solank die son van hoop sy goud versprei oor hierdie Suiderland.

deur

Vincent van der Westhuizen

Dawid Uys  Januarie 1904  Damaraland

De Wet  Damaraland

Watermeyer Damaraland

H. Held   03.10.1904 1904  Marienthal

Sers. Ficke 04.10.1904 op Kuis

Peter Scheitweihler  04.10.1904  Hardap

Riethmann 04.10.1904 Op die plaas van Faber

Theo Gröber  04.10.1904   Hatzium

Cilliers en sy seun 03.10.1904   Seskameelboom

Koos Coetzee 03.10.1904  Kachas

Stoffel Rossouw  03.10.1904  Kachas

Robert Hauthahl  04.10.1904   Schurfpenz

Ludwig Holtzapfel  04.10.1904   Rietmond

Oskar Mähler  04.10.1904   Marienthal

Izak Delport  04.10.1904   Enkelkameelboom

Gustav Gertner   04.101904  Hadate

Hermann   04.10.1904  Nomtsas

Willie Kleugden   04.10.1904   Orab

Johannes Mähler   05.10.1904   Orap

Heinrich Hugsfeldt   05.10.1904   Jakkalsfontein

Von Klutzen   05.10.1904   Naby Rietmond

A. Kries   05.10.1904   Hanaus

B. Burger    05.10.1904   Abikwas

W. Burger   05.10.1904   Abikwas

Friccius   05.10.1904   Jakkalsfontein

Walter   05.10.1904   Persip

H. Klose   05.10.1904   Grootfontein

John E. Harris   05.10.1904   Gaitsabis

Julius Böck   05.10.1904   Gaitsabis

Frans Smeer   03.101904   Enkelkameelboom

Jacobus A. Steyn    05.10.1904   kalkfontein

Hendrik  Fourie   05.10.1904   Kalkfontein

Manie Fourie   10 jaar  Kalkfontein

August Kohn    08.10.1904   Gochas

Georg Gotthilff   08.10.1904  Gochas

F.  Hitscher   08.10.1904   Gochas

Otto Diedrecht   08.10.1904   Kowes

Dirk J. Booysen   31.10.1904   Kub

Nicolaas Swarts   31.10.1904   Kub

Willem Lucas   31.10.1904   Kub

Hendrik Jacobus Smit   10.10.1904   Swartmodder

Hendrik van der Westhuizen (Snr)   10.10.1904   Swartmodder

Johannes Potgieter   10.10.1904   Swartmodder

Cornelis Bothma   10.10.1904   Swartmodder

Hendrik v.d.Westhuizen   10.10.1904   Swartmodder

 

Gys  van der Westhuizen   10.10.1904   Swartmodder

Jan van der Westhuizen   10.10.1904   Swartmodder

Twee van der Westhuizen Seuns   10.10.1904   Swartmodder]