Maritz Familie van Suidwes

 

                                                          

VOORTREKKERBOERE WAT GENOEM WORD TYDENS DIE NAMA-OPSTANDE VAN 1904 EN WAT GEWOON HET  IN DIE SENTRALE DELE VAN SUIDWES.

Dit is nie 'n volledige register van alle boere wat toe  reeds daar gevestig is nie.

  Badenhorst   Blaauw  Dirk Johannes Booysen   Cornelis Bothma  Frederick Brand 
  Fritz Brand    Hermann Brandt   Lang Piet Brand   Kerneels Brink Abraham Burger
  Barend Burger       Stephanus Burger     W. Burger      Cilliers     Dirk Coetzee 
  Jacobus Coetzee    Jan Coetzee   Koos Coetzee     Stoffel Coetzee Adriaan Croese  
  Izak Delport   Dawid de Villiers   De Waal    Andries de Wet    Jan de Wet 
  Koos de Wet    Piet de Wet      Jaap Dreyer   Stoffel Dreyer Willem Dreyer
C.H. du Plooy   Christoffel. J. Esterhuizen  Hendrik N. Fourie Friccius Harry Gird
Georg Gotthilff Theo Gröber Andries F. Gouws  John E. Harris Robert Hauthahl
Jan Hefer   H. Held Hermann F. Hitscher Ludwig Holtzapfel
Koos Hugo Heinrich Hugsfeldt Joseph Jooste  Johannes A.Joubert Kennedy 
August Kohn Willie Kleugden H. Klose Dirk Kotze  Phillip Frederik Kotze
Koos Kotze    A. Kries     Jan Lambrecht   Tobie Lochner    Adriaan Louw 
Hendrik Lubbe Willem Lucas Bernhard Oskar Mähler    Johannes       Mähler     Dawid Maritz 
Hans Maritz  Jan Maritz     Klaas  Maritz    Lodewyk Maritz    Nicolaas Maritz
 Eduard Mostert Johannes P.  Mostert     Klaas Mostert Stefanus David Naude   Nieuwoudt  
    Opperman   Johannes Potgieter Andries Piek Stefanus Andreas Rossouw   Stoffel Rossouw
Willem Rossouw  Frans de Villiers Smeer     Frans Smit  Frederick J. Smit   Hendrik Jacobus Smit 
  Koos Smit     Nicolaas Stefanus Smit Willem Spangenberg    Koos Spies  Jacobus A. Steyn  
Johannes Steenkamp

Nicolaas            Swarts             

Hendrik Turner  van Alphen Izak van der Linde   
Carel van der Merwe/Gurus    Loffie van der   Merwe     Willem Adriaan  van der Merwe   Hendrik P. van der Westhuizen Johannes Andries van der Westhuizen    
Piet van der Westhuizen van Deventer Hendrik van Dyk     Schalk van Heerden        Jurgens van Lill
Tielman van Lill   Frans van Sittert     Dessenter van Zyl  Visser Dessenter van Zyl 
Von Klutzen Walter/Persip Wasserfall Watermeyer Gys van der Westhuizen
Jan van der Westhuizen Dawid Uys Sersant Ficke Julius Böck Frans Smeer

 

Afrikaanse Trekkerboere het  ongeveer 1870 die land begin binnekom.    Die gesinne  het getrek vanaf Piketberg, soos Hendrik Smit wat die 7 Desember 1890 met 'n dertigtal gesinne onder andere  die van der Westhuizens, Frans Smit, Pieter Brand, Jasper Coetzee en Hendrik Turner gekom het.    Die Maritze het in 1897  van die Ghaap se Berg getrek.     Daar was toe alreeds heelwat gesinne gevestig van die Karrasberge tot by Gibeon en Kub.   Oorsake van die trek was in die geval van die Maritze die Runderpes toe hulle al hul osse verloor het en toe 'n beter heenkome gesoek het..     Na die Anglo-Boere oorlog  van Oktober 1899 tot 1902 het nog boere hierheen getrek net om hulle 'n jaar later weer in 'n ander oorlog te bevind.

Ons sal bly wees indien enigiemand kan help om name by te voeg wat nie hier genoem is nie.