Maritz Familie van Suidwes

 

AFRIKAANSE VOORTREKKER BOERE WAT  VAN 1890 TOT 1904 IN DIE SENTRALE DELE VAN SUIDWES WOONAGTIG WAS. 

Roelf Badenhorst.  

Goudas -

Distrik Keetmanshoop

Hendrik Blaauw.

Julius Böck.Haribes. 

Distrik Gibeon.

Dirk Johannes Booysen. 

Dabib -

Distrik Kub

Cornelis Bothma.

Swartmodder.

Distrik Stampriet

Fritz Brand Auros

- Distrik Kub

Lang Piet Brand. 

Kub-suid. 

Distrik Kub

Cornelis Brink. 

Zsubgaris (Voigtsgrund)

Distrik Gibeon

Brisley.  

Schaaprivier.

Distrik Windhoek.

Abraham Burger.  Ganaams(Ganaus)

Distrik Gibeon

Barend Burger en W. Burger.   Abikwas.

Distrik Gibeon.

Schalk en Stefanus  Burger.   Kouwater.

Distrik Keetmanshoop

Campbell.

Konjas.

Distrik Bethanie.

Willem Adriaan Cilliers.

 Lidfontein.

Distrik Stampriet.

Dirk Coetzee. 

Harribes/Rietrivier. 

Distrik Gibeon.

Jasper, Jacobus en Christoffel  Coetzee. 

Kub.

Distrik Kub

Jan Coetzee.  

Karigab.

Distrik Maltahohe.

Adriaan Croese.  

Narib.

Distrik Kub

De Klerk 

Kleinfontein..

Distrik Maltahohe.

Izak Delport.   Enkelkameelboom. 

Distrik Gibeon

Dawid de Villiers.  

Witvlei. 

Distrik Gibeon

De Waal 

Klipdam. 

Distrik Keetmanshoop.

Andries de Wet.   Seskameelboom. 

Distrik Gibeon. Kransneus..  Distrik Windhoek.

Christoffel Dreyer.  

Narib. 

Distrik Kub.

Freddie Dreyer.  

Uchanarus. 

Distrik Keetmanshoop.

Jaap Dreyer. 

Willem Dreyer

C.H. du Plooy

Engelbrecht.   

Slangrivier. 

Distrik Kub

Andries Esterhuizen

Christoffel J. Esterhuizen.

Hendrik N. Fourie. 

Stampriet en Kleinfontein Maltahohe.

Harry Gird.  

Gurus. 

Distrik Kub

Andries F. Gouws.

Hohenwarte   Schaaprivier.

Distrik Windhoek.

John Elliot Harris. 

Haribes.  

Distrik Gibeon

Jan Hefer.  

Kameelhaar. 

Distrik Gibeon

Hollander.  

Poortjie.  

Distrik Maltahohe.

Jacobus Hugo.  

Satansplatz. 

Distrik Gibeon

Joseph Jooste.  

Ganaams (Ganaus)

Distrik Gibeon

Johannes A. Joubert.

Jan Jurgens.  

Gurus. 

Distrik Kub

Jurgens.  

Schaaprivier.

Kennedy.

Ouder-Matty. 

Distrik Warmbad.

Carl Kirsten.  

Daweb. 

Distrik Maltahohe.

Thomas Johannes Knoesen.

 Lidfontein. 

Distrik Stampriet.

Albertus Kooy.  

Kub. 

Distrik Kub

Dowe Dirk Kotze.  Dassiesfontein.  

Distrik Gibeon.

Gert Kotze

Jacobus (Koos) Kotze. 

Onis.

Distrik Maltahohe

Phillip Frederik Kotze

Willem Kotze.

Willem Johannes Kuhn.  Lidfontein. 

Distrik Stampriet.

Johannes Lambrecht. 

Kub. 

Distrik Kub

La Riche. 

Konobees-Ukamas. 

Distrik Keetmanshoop.

Tobie Lochner.  

Kub.  

Distrik Kub.

Adriaan Louw.  

Lidfontein en Klein Swartmodder.  

Distrik Stampriet.

Jan Louw.  

Lidfontein. 

Distrik Stampriet.

Le Roux

Hendrik Lubbe.  

Kub. 

Distrik Kub.

Nicolaas Gysbert Jacobus Maritz.  Karris (Garies) en Stampriet.   Distrikte Kub en Stampriet.

Eduard Mostert.  

Bisiport (Biessiepoort). 

Distrik Kub

Johannes P. Mostert.  

Tsubgaus. 

Distrik Gibeon

Klaas Mostert

Stefanus Dawid Naude.  Kameelhaar.

Distrik Gibeon

J. B. Nel.  

Gaus. 

Distrik Gibeon

Maaitjie Nieuwoudt.  

Kuis. 

Distrik Kub

Krupple Ernst Nieuwoudt. Leverbreek. 

Distrik Keetmanshoop.

Tielman Nieuwoudt.

Leverbreek. 

Distrik Keetmanshoop.

Krisjan Opperman

Andries Piek.

2de Dorslandtrek. 

Was op Kub.

Johannes Potgieter.  Swartmodder. 

Distrik Stampriet.

Potgieter. Transvaler. 

Was op Kub

Pretorius. 

Witkrans en Gross Nabas. 

Distrik Gochas

J. Rossouw. 

Kouwater. 

Distrik Keetmanshoop.

Stefanus Andreas Rossouw.  Gurus/Kleinfontein

Distrik Gibeon

Christoffel Rossouw. 

Gurus. 

Distrik Kub.

Willem Rossouw. 

Kleinfontein.  Maltahohe.

Frans de Villiers

Smeer.   Enkelkameelboom.   Distrik Gibeon.

Frans Smit.

Trek saam met Hendrik Smit.

Frederick J. Smit.

Hendrik Jacobus Smit. Swartmodder. 

Distrik Stampriet.

Hendrik J. Smit.  

Noronaub (Kransfontein) 

Distrik Gibeon.

Jacobus (Koos) A. Smit Schwatzkuppe. 

Distrik Mariental.

Jan Andries Smit. 

Kleinfontein. 

Distrik Maltahohe.

Nicolaas Stefanus Smit. 

Amalia. 

Distrik Gibeon

Willem Spangenberg.

Koos Spies. 

Transvaler. 

Was op Kub

Johannes B. Steenkamp.   Kleinfontein. 

Distrik Maltahohe

Steenkamp. 

Schaaprivier.

Jacobus A. Steyn.  

Stampriet.  

Distrik Stampriet.

Coenraad Strydom Kub. 

Distrik Kub

Nicolaas Swarts. 

Distrik Kub

Hendrik Turner.

Dawid Sunley Uys.  

Stampriet. 

Distrik Stampriet.

Van Alphen.  

Seskameelboom (Rozenhof)  Distrik Gibeon.

Izak van der Linde.  

Rietkuil. 

Distrik Gibeon

Carel van der Merwe. 

Gurus. 

Distrik Kub

Loffie van der Merwe. 

Gurus. 

Distrik Kub

Willem Adriaan van der Merwe.   Toulosie. 

Dirstrik Maltahohe

Rudolf van der Merwe  Schaaprivier

Barend van der Westhuizen.   Karigab. 

Distrik Maltahohe.

C.J. van der Westhuizen.  

Amalia. 

Distrik Gibeon

Hendrik P. van der Westhuizen.   Swartmodder. 

Distrik Stampriet.

Pieter van der Westhuizen.  Amalia. 

Distrik Gibeon

Van Deventer. Transvaler.  

Was op Kub.

Hendrik van Dyk. 

Slangrivier.  

Distrik Kub.

Schalk Willem van Heerden.   Satansplatz. 

Distrik Gibeon

Van Jaarsveld.  Karigab. 

Distrik Maltahohe.

Jurgens,

Tielman van Lill.

Willem van Lill.  

Kub. 

Distrik Kub

Frans van Zittert. 

Narib. 

Distrik Kub.

van Zyl.Transvaler. 

Was op Kub.

Dessenter van Zyl. 

Rietkuil. 

Distrik Gibeon

George van Zyl. 

Kouwater. 

Distrik Keetmanshoop.

Andries Visser.  

Uchanarus. 

Distrik Keetmanshoop.

Wasserfall

Watermeyer

Wiese.  

Witkrans en Gross Nabas. 

Distrik Gochas

 

Afrikaanse Trekkerboere het van  ongeveer 1870 oor die Grootrivier getrek.   Die gesinne het getrek vanafPiketberg, soos Hendrik Smit wat 07.12.1890 met 'n dertigtal gesinne, onder andere die van der Westhuizens, Frans Smit, Pieter Brand en Hendrik Turner gekom het.   Die Maritze het in 1897 van die Ghaap se Berg getrek.   Jasper Johannes Coetzee het van Vanrijnsdorp in 1888 gekom.    Daar was toe alreeds heelwat gesinne gevestig van Warmbad tot by Gibeon en Kub.   Oorsake vir die trek was in die geval van die Maritze die Runderpes toe hul al hul osse verloor het en toe 'n beter heenkome gesoek het.   Na die Anglo-Boere Oorlog van Oktober 1899 tot 1902 het nog boere hierheen getrek net om hulle later weer in 'n ander oorlog te bevind.

Dit is nie 'n volledige register nie en alle hulp sal waardeer word.

UIT DIE ADRESBUCH FÜR DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA 1908 - SAM COHEN BIBLIOTEEK, SWAKOPMUND

 

George Alcock.  

Gründorn. 

Distrik Gibeon

G. Arangies.  

Ganapan. 

Distrik Keetmanshoop

J. R. Badenhorst. 

Kameelmund. 

Distrik Keetmanshoop

J. Botes en Pieter Botes.  Kameelmund. 

Distrik Keetmanshoop

Bouwer.  

Kameelhaar.  

F. Brand.  

Witputz. 

Distrik Bethanie

R. Coetzee. 

Witputz. 

Distrik Bethanie.

C. de Jager.  

Pallafontein. 

Distrik Grootfontein.

J. de Villiers.  

Garub.

Distrik Warmbad.

Robert Duncan.  

Persip. 

Distrik Gibeon.

J. Engels. 

Fonteintjie. 

Distrik Keetmanshoop.

Stephanus Gous.  

Brack, Schaaprivier.  

Distrik Windhoek.

Wouter Gous.  

Dornbaum.  Schaaprivier. 

Distrik Windhoek.

Thomas Hite.  

Heikums. 

Distrik Bethanie.

Johannes Keet. 

Goreganas. 

Distrik Rehoboth.

William Kerr. 

Persip. 

Distrik Gibeon.

Johannes Kotze.  

Wittepan. 

Distrik Keetmanshoop.

Thomas Lambert.  

Pallafontein. 

 Distrik Grootfontein.

J. Lerm.  

Pelgrimsrust. 

Distrik Warmbad.

G. Louw.  

Ganapan.  

Distrik Keetmanshoop.

H. Louw.  

Eendoorn. 

Distrik Keetmanshoop.

Jan Louw.  

Doordrift.  

Distrik Warmbad.

W.A. Louw.  

Keinahrivier.  

Distrik Warmbad.

J. Malan.  

Naruchab.  

Distrik Warmbad.

P. Marais. 

Pelgrimsrust.  

Distrik Warmbad.

E.R. Mason.  

Kunjas. 

Distrik Bethanie.

John Millar. 

Ramansdrift. 

Distrik Keetmanshoop.

J. Mostert. 

Ramansdrift.  

Distrik Keetmanshoop.

Abraham Mouton. 

Nobis. 

Distrik Keetmanshoop

Nel. 

Goamus. 

Distrik Gibeon

Frederick Poggenpohl. 

Klipdam. 

Distrik Keetmanshoop

H. Smit.  

Rooiberg.  

Distrik Luderitz. ook Swartmodder en Noranaub.

Nicolaas Smit. 

Gans.  

Distrik Gibeon.

N. Smit Snr. 

Kuis. hy het winkel daar.  

Distrik Gibeon.

Mev. Smit en gesin.

Goamus. 

Distrik Gibeon. Plaas van von Burgsdorff.

Lucas Steenkamp. 

Kosis. 

Distrik Gibeon.

van der Walt.

Verkoopsman. 

Kransneus. 

Distrik Windhoek.

van der Westhuizen. 

Am Roten Berg/Rooiberg. 

Distrik Gibeon.

J. van der Westhuizen.  Dassiesfontein. 

Distrik Gibeon.

Piet van der Westhuizen.  Goamus. 

Distrik Gibeon.

A. en W. van Wyk.   Pelgrimsrust. 

Distrik Warmbad.

 

Versamel en saamgestel deur Ponk O'Kennedy en Susan Bredenkamp

Bronne:-

Voortrekkers van Suidwes.  -  Dr. Gustav S. Preller.1941

Herinneringe van Suidwes Voortrekkers - P.G. Visser 1940

Martelaarsbloed sal nooit verdroog  - Connie Zondagh 1991

Bakermat van 'n Vaderland. -  Dr. M.M. Nieuwoudt. 1998

The Ageless Land - Olga Levinson -1961

Kub Feesblad 1953

Mariental Feesblad 1960

Windhoek Argief

Handgeskrewe vertelling van C. Coetzee - A211

Verhale van Joseph Jooste in die handskrif van C. Coetzee.

Adresbuch by die Sam Cohen Biblioteek deur Marie van der Merwe van Swakopmund versamel.