STAMBOOM

 

MARITZ FAMILIE

STAMBOOM VAN NICOLAAS GYSBERT JACOBUS MARITZ EN ESTHER JACOBA DE VILLIERS    

 

Ouers van Stamvader:   Johann Heinrich nn Hans MARISSE * Barntrup Lippe Duitsland  

                                   x Elizabeth Catharina KROISEN  

                                   sv Hans Henrich MARISSE *  Bas Rhin en Sophia

 

a1        Jan (Johann) MARITZ

            * Barntrup Lippe Duitsland 27.3.1696 Arriveer aan die Kaap op 29.04.1718 - Seilskip

            "Raadhuijs van Vlissingen" 

            Paarl  6.1734    

            x 1724 Johanna Barendina LABUSCHAGNE  

            * Van Enkhuizen Nederland 13.7.1704 

            Paarl c 1734

            dv Pieter Labuschagne *1680 en Anna Maria Bacot * 1680

            In 1718 het hy hier as soldaat aangekom en hy is in 1723 deur die H.O.I.K. as boerkneg

            aan Valentin Kleinveld uitgeleen.   Die volgende jaar het hy burger geword en as kleremaker

            op Stellenbosch gewoon.   Later het hy hom te Paarl gevestig.   

    

a1b1    Johannes Stephanus MARITZ  

           * Stellenbosch 1725 ~ Drakenstein/Stellenbosch 1.7.1725 

           20.9.1800

           x 15.11.1744 Elsje VAN DER HEYDEN   weduwee van Leonardus Louw
 

            d/v  Jacobus van der Heyden *1690 en Aletta (Aaltje) Nobel *1690 † 1752

           †  1761       

           xx Stellenbosch 13.10.1765 Martha Maria PIENAAR

           * c 1746 ~ 13.11.1746    

           dv Salomon Pienaar en Sara Oosthuizen 

  
       

a1b1c5     Frans Stephanus MARITZ  

                 * 27.08.1754  

                 ~ Swartland 25.12.1754 

                 † 07.06.1836

                 Op sy vrou se sterfkennis word na hom verwys as Frans Steffanus 

                 en Frans Stephanus  Marits

                 x 19.10.1776 Jacomina VAN SCHALKWYK  * 1757

                d/v Gerrit Van Schalkwyk * 1708 en Marie Prevost *1713 

                Boedel no MOOC 30 en 31 vol 7/1/136

                 xx Beaufortwes  04.01.1824 Elsje Christina LUDICK  

                Op haar sterfkennis word haar van as Ludicke en getroude van as Marits aangegee.

                † 1836 

 

a1b1c5d2 Gerrit Stephanus MARITZ

                * c 1772 ~ Tulbagh 09.09.1779

                Op sy xx vrou Johanna se sterfkennis word hy aangegee as Gert Stephanus Maritz

                x Kaapstad 30.10.1796 Anna Sophia CLOETE

                xx 04.09.1808 Johanna Jacomina VAN DER WESTHUIZEN 

                † 1817 [MOOC Volume 7/1/79 reference 46] [filed in 1819]

                xxx 26.12.1819 Hester VAN ELLEWEE  * c1802

                d/v Johannes Hendrik van Ellewee * 1758 en Maria Elizabeth Broodryk *1769

 

 

NICOLAAS GYSBERT JACOBUS MARITZ

          

a1b1c5d2e21     NICOLAAS GYSBERT JACOBUS  MARITZ  

               * Beaufortwes  06.03.1842

                Garries  18.11.1903.  

               Begrawe op Kub.   Boedel no 1316

               x   Maria Elizabeth Magdalena MÖLLER  * 1855  †  13.02.1869

               d/v Johannes Stephanus MÖLLER en Catharina Magdalene Elizabeth Margeretha LOOTS

                * 1827   †  Griekwastad 67jr 2 mde   MOOC 6/9/322 #2374

               Hy was 'n wewenaar en veeboer van die plaas Zoutpekel toe hy met Esther Jacoba

               de Villiers getroud is.

               xx Victoria Wes 19.09.1870 Esther Jacoba DE VILLIERS

               * Kaalruggens, Villiersdorp  K.P 19.02.1852   ~  Franschhoek 12.03.1854

               Nunib Begrawe Plaas Spesbona, Stampriet  26.03.1932.

               d/v David Johannes DE VILLIERS *27.09.1821 en 

               Wilhelmina Hendrika GRESSE * 1827     24.09.1895   - albei is in Griekwastad oorlede.

               Hy en Esther woon onder die Ghaap se berg, naby die  plase Klaarwater en Dikbosch.

               In die jaar 1897 Augustusmaand het hy besluit om saam met sy vrou, 6 seuns

               en 2 dogters na Duitswes-Afrika toe te trek en tot vandag nog kan sy nasate daar gevind word.

               Esther Jacoba het alleen met haar kinders gevlug van Garries na Kub gedurende die Witbooi-oorlog.

 

a1b1c5d2e21f1     Gerrit Stephanus MARITZ    

                *   13.02.1869

                †   Plaas Driehoek, Potchefstroom   8.08.1904

                x    ±  1888 Anna Christina VERMEULEN   

                *   Victoria-Wes 27.08.1866

                †   Plaas Onbekend Pretoria distrik  20.07.1920

a1b1c5d2e21f1g1     Heletje Johanna MARITZ

                *    Griekwastad  07.1889 

                x    Bart ELS   nn Wilhelm

a1b1c5d2e21f1g1h1     Andries Els

a1b1c5d2e21f1g1h2     Gerrit Stephanus ELS

a1b1c5d2e21f1g1h3     Bart ELS

a1b1c5d2e21f1g1h4     Nicolas Gysbert Jacobus ELS    

a1b1c5d2e21f1g1h5    Anna Christina ELS

a1b1c5d2e21f1g1h6    Christina   ELS   nn Stinie

a1b1c5d2e21f1g1h7    Heletje Johanna    ELS  nn Baby

a1b1c5d2e21f1g1h8    Nonnie     ELS

a1b1c5d2e21f1g1h9     Maria Elizabeth Magdalena ELS

a1b1c5d2e21f1g2        Maria Elizabeth Magdalena  MARITZ   nn Mary

                *   Griekwastad  04.05.1891

                  Johannesburg   23.09.1973

                x   Lydenburg  01.11.1915   Daniël Jacobus Riekert COETZEE

                *   Rietfontein, Lydenburg 19.02.1893

                  Rietfontein, Lydenburg 19.01.1966

a1b1c5d2e21f1g2h1     Hendrik Stephanus COETZEE

                *   20.12.1916

                  1917   

a1b1c5d2e21f1g2h2     Anna Christina COETZEE

                *   1918

                  1919

a1b1c5d2e21f1g2h3   Maria Elizabeth COETZEE

                *   03.12.1920

                   06.09.1991

a1b1c5d2e21f1g2h4     Maria Elizabeth  Magdalena COETZEE

                *   04.1924

                  12.1824

a1b1c5d2e21f1g2h5     Anna Christina COETZEE

                *  25.03.1926

                x   29.04.1950   Daniel Petrus HENDRIKSZ

                s/v  Johannes HENDRIKSZ en Miemie DU PLESSIS

a1b1c5d2e21f1g2h6     Gerrit Stephanus COETZEE

                *   Rietfontein, Lydenburg 26.03.1929

                x   Ermelo 28.12.1957   Maria Adriana FISCHER

                *   Carolina  01.11.1929 

                d/v   Karel Jan FISCHER en Aletta Petronella DU PREEZ

a1b1c5d2e21f1g2h6i1     Daniel Jacobus COETZEE

                *  18.06.1959

a1b1c5d2e21f1g2h6i2    Karel Jan COETZEE   (Meganise Ingenieur)

                *   24.08.1961

a1b1c5d2e21f1g2h6i3    Aletta Petronella COETZEE   (Personeel Bestuurder Pretoria Stadsraad)

                *   31.09.1967

a1b1c5d2e21f1g3     Nicolaas Gysbert Jacobus MARITZ

                *   Griekwastad  10.09.1892

                  06.1966

                x   Lena OSWALD

a1b1c5d2e21f1g3h1     Gerrit Stephanus MARITZ

                *   04.1928

                x    Brenda JONES

                   1982/3

a1b1c5d2e21f1g3h1i1     Gerrit MARITZ

a1b1c5d2e21f1g3h1i2    Steven MARITZ

a1b1c5d2e21f1g3h1i3    John MARITZ

a1b1c5d2e21f1g4     Frederick Antonie MARITZ

                *   14.03.1894

                   In sy vroeë 50"s

                x    Louisa Maria STEVENS

a1b1c5d2e21f1g5     Gerrit Stephanus MARITZ

                *   1896   †   1900 (Klerksdorp Konsentrasiekamp aan masels)

a1b1c5d2e21f1g6     Anna Christina MARITZ

                *   06/07.1903

                      Lydenburg   1913   Deur weerlig getref

 

a1b1c5d2e21f2     David Johannes MARITZ 

                * Victoria Wes/Barkly-Wes  25.08.1871 

                 09.07.1964   Boedel no. 306/64

                Begrawe Mariental begraafplaas    

                x   Postmasburg    Susanna Lesaja DU PLOOY

                *   Mooifontein Reddersburg   31.07.1880 

                  24.08.1975   Begrawe Mariental begraafplaas

                d/v Roelof Willem Jacobus DU PLOOY * 30.12.1847     Jakkalsfontein, distr. Barkly-Wes 13.07.1900

                en Maria Elizabeth  (Betta) VENTER   *15.08.1859      02.04.1936   Begrawe op Garries

 

a1b1c5d2e21f2g1 Nicolaas Gysbert Jacobus MARITZ     nn Klaas

                 *  01.04.1899 

                   06.07.1907

                 Begrawe op Garries

                Hy was Kosie genoem.   Hy kon mooi sing en het altyd voorgesing.

a1b1c5d2e21f2g2     Rudolf Jacobus Willem MARITZ     nn Willem

                *   15.11.1900 

                   Mariental  05.06.1974

                x  Aletta  Elizabeth  GRESSE

                *  11.05.1888

                  06.01.1962

                Hulle het geen kinders gehad nie.

a1b1c5d2e21f2g3     Elizabeth Susanna Davina MARITZ    nn Bettie

                *   02.01.1903 

                   Worcester  16.09.1999

                x    Colenso, Natal Gabriel Matthys ERASMUS  

               xx   1943  Wiets Jacobus Carl Christiaan BOTES

                Gabriel Erasmus was Polisieman wat op Hofmeyer met die Kamele rondgegaan het.

                Daar is foto van hom in die Argief waar hy  die enigste witman is.   Die foto is van vyf wit perde met ruiters.

                Joachim kruger was met Lambrecht getroud en kinders was Hannes en Anna.

                Bettie het in die Spoorweghotel in Windhoek gewerk.   Kaptein Walker was die baas.   Sy het 3 pond per maand

                verdien met twee kinders nadat sy alleen van Colenso gekom het.    Wiets Botes was 'n

                Tuisfront Offisier by Kalkrand.

               

 

a1b1c5d2e21f2g3h1     Dawid Johannes ERASMUS

                *   31.03.1923

                   15.10.1978   Begrawe in Otjiwarongo

                x   Windhoek   29.09.1949   Gertruida Johanna  POTE

                *   Windhoek   21.05.1929

                   24.01.2000   Begrawe in Darling, K.P.

                d/v   Walter Mortimer Pote en Fredrika Elizabeth Smit

a1b1c5d2e21f2g3h1i1     Fredrika Elizabeth  ERASMUS   nn Friedel

                *   Windhoek  20.07.1950    ~   05.11.1950     

                x    Windhoek 12.12.1981 Tielman NIEUWOUDT   *  Coligny  27.03.1955

                s/v   Tielman Nieuwoudt en Magdalena Elizabeth Venter   

a1b1c5d2e21f2g3h1i1j1   Nadia  Nieuwoudt

                *   Pretoria   03.11..1988

a1b1c5d2e21f2g3h1i1j2   Liezl Nieuwoudt 

                *   Pretoria   23.02.1990

a1b1c5d2e21f2g3h1i2     Dawid Johannes ERASMUS   nn Dave

                x   Marieta ......

                xx   Martie ......

a1b1c5d2e21f2g3h1i2j1   Dawid ERASMUS   *15.01.1976

a1b1c5d2e21f2g3h1i2j2   Neil ERASMUS   *07.12.1978

a1b1c5d2e21f2g3h1i2j3   Jenny ERASMUS   *09.10.1988

a1b1c5d2e21f2g3h1i3     Elizabeth Susanna Davina   ERASMUS    nn Liza

 

a1b1c5d2e21f2g3h1i4     Rudolf Willem  ERASMUS   nn Rudolph

                *     24.08.1963

                x     Dorethea Magdelena KLOPPER   *   08.11.1966

                ÷     Pretoria  12.03.2004

a1b1c5d2e21f2g3h1i4j1     Armand Rudolph ERASMUS

                *    21.10.1989

a1b1c5d2e21f2g3h1i4j2     Arnold Willem ERASMUS

                *    18.02.1996

 

a1b1c5d2e21f2g3h1i5     Walter ERASMUS  †..

a1b1c5d2e21f2g3h1i5j1   Walter ERASMUS  *19.10.1981

a1b1c5d2e21f2g3h1i5j2   Gerhard ERASMUS   *29.03.1986              

a1b1c5d2e21f2g3h2     Johannes Hendrik  ERASMUS  nn Kiepie 

                *   Windhoek 08.11.1924

                x   Kub   Martha Elizabeth KRUGER  

                *   Kub 18.01.1932  †Windhoek 29.03.2004 

                    Hy het aan die Tweede Wereld Oorlog deelgeneem.  Sy werk was om die bomme op

                    die vliegtuie te laai in die Noorde van Afrika.    Voordat hy na Burma moes gaan was die Oorlog verby.

 a1b1c5d2e21f2g3h2i1     Mathilda ERASMUS  

                *  26.11.1951

                x  Windhoek Willem Adriaan van Jaarsveld VERMEULEN  

                *  27.08.1950

a1b1c5d2e21f2g3h2i1j1     Marlene VERMEULEN

                *   Windhoek  01.10.1972

                x   Hendrik Willie VAN ZYL   *  Roodepoort 30.11.1972

                s/v  Dirk Johannes VAN ZYL  en Louisa Margaretha DE JAGER

a1b1c5d2e21f2g3h2i1j1k1   Melissa-Lee VAN ZYL  *  Pretoria 21.10.1996

a1b1c5d2e21f2g3h2i1j1k2   Hayden-Wade VAN ZYL * Pretoria 29.05.2000

a1b1c5d2e21f2g3h2i1j2     Adele VERMEULEN

                * Windhoek 12.05.1974

                x   Juan OGALSBY  *Secunda 1993

                xx   Boksburg 27.03.1999 Lante LAROS  

a1b1c5d2e21f2g3h2i1j2k1   Cherise OGALSBY   *23.05.1995

a1b1c5d2e21f2g3h2i1j2k2   Kayleen LAROS    * 01.03.2001

a1b1c5d2e21f2g3h2i1j3    Franke VERMEULEN

                *   Windhoek 19.11.1979

                  Windhoek 12.01.1980

a1b1c5d2e21f2g3h2i1j3     Willanie VERMEULEN

                * Grootfontein 09.04.1981

                x Pretoria   Gary Norman Bukes

a1b1c5d2e21f2g3h2i2     Wilma Maritza ERASMUS  

                *  Windhoek 15.04.1943

                x   19.07.1972   Andries VISSER

                xx   Andre VAN WYK

                xxx   Cristof van LILL

                xxxx    10.01.1996 Horst PRITZEN

                  Windhoek   22.10.1999

a1b1c5d2e21f2g3h2i3     Johannes  ERASMUS    nn Henkie

                * Windhoek 20.11.1954

                x   Gobabis  04.07.1974    Yvonne VAN DER MERWE

                ÷  10.02.1988

                xx   Windhoek  11.10.1989   Johanna Elizabeth BALHAU

                 ÷    Windhoek  13.11.1992

                xxx  Windhoek  27.03.1993   Stella VENTER

                 ÷    Windhoek  08.12.1995

                 Kinders van Yvonne VAN DER MERWE  

a1b1c5d2e21f2g3h2i3j1     Elizabeth Richter ERASMUS 

                *  Windhoek 26.12.1975  

                x   Windhoek  29.11.1997 Rudi Smit  KOTZE     

a1b1c5d2e21f2g3h2i3j1k1   Kylie KOTZE

                *  Mariental   10.02.2000

a1b1c5d2e21f2g3h2i3j1k2   Elizabeth Rumè KOTZE

                *  Mariental   21.04.2003

a1b1c5d2e21f2g3h2i3j2     Madelein ERASMUS 

                *  Windhoek    31.05.1975  

a1b1c5d2e21f2g3h2i4     Marius Leon ERASMUS 

                *   Mariental 13.11.1956

                x   Mariaan Jacoba  ENGELBRECHT  

                *  Windhoek  11.11.1953

                d/v Frans ENGELBRECHT   *Prieska  01.10.1920  en 

                 Jacoba Jacomina KOTZE   *Piketberg  06.07.1926    

a1b1c5d2e21f2g3h2i4j1    Michelle ERASMUS  

                *  23.02.1984

a1b1c5d2e21f2g3h2i4j2     Leoni-Mari  ERASMUS  

                 *  29.03.1987

a1b1c5d2e21f2g4     David Johannes Francois MARITZ  

                *  Gibeon 02.12.1904 

                 Pretoria 17.07.1986

                x  26.03.1938 Johanna Christina PIETERSE  

                *  Bronkhorstspruit  22.10.1916

                 Windhoek 13.7.1978

                xx  Jacoba Johanna Magdalene Porter  (nee MARITZ)  *29.08.1921

                 02.12.2001

a1b1c5d2e21f2g4h1     Johanna.Christina MARITZ  

                *  Boksburg 16.2.1939 ~ 29.05.1939

                 05.10.2004

                x  02.12.1965 Gert Jacobus VAN WYK   ~  22.03.1932

                *  Calvinia11.08.1931

                  Windhoek 25.05.2002

                sv Andries Izak Johannes VAN WYK en Ella Maria BURGER

a1b1c5d2e21f2g4h1i1     Jolene VAN WYK  

                *  Windhoek 01.10.1975

                ~  07.12.1975

                x  Windhoek 27.04.1996 Martinus Johannes GOUWS

                *  Windhoek 20.02.1973

a1b1c5d2e21f2g4h1i1j1     Martin Richard GOUWS

                *  Windhoek 01.01.1997

                ~  15.06.1997

a1b1c5d2e21f2g4h1i1j2     Stephanie GOUWS

                *  Windhoek 11.06.1999

                ~  26.09.1999

a1b1c5d2e21f2g4h2     Susanna Lucia MARITZ  

                *  Kalkrand 03.05.1943

                x  Windhoek 19.09.1964 Andries Engel VAN WYK  

                *  Syferfontein, Clanwilliam  24.01.1932.

                s/v   Albertus Johannes VAN WYK *12.05.1892  Hopefield

                 en Martha Magrieta Elizabeth VAN WYK  *22.01.1902

a1b1c5d2e21f2g4h2i1     André Albertus VAN WYK

                *  Windhoek 17.09.1966

                x  Amandelbult    01.07.1995  Carrol Julie  Mc ENERY

                *  Salisbury, Rhodesia   17.12.1974

                d/v  Brian Mc ENERY en Brenda Mc ENERY

a1b1c5d2e21f2g4h2i1j1   Sean Engel VAN WYK

                *   Kaapstad   08.02.1998

                ~   Nababeep

1b1c5d2e21f2g4h2i1j2   Sionan Mary VAN WYK

                *   Timmins, Kanada 17.12.2001    

                ~   Valleisig, Faerie Glen, Pretoria 

 a1b1c5d2e21f2g4h2i2     Christa VAN WYK

                 *  Windhoek 31.01.1969     

 a1b1c5d2e21f2g4h2i3     Lize VAN WYK

                 *  Windhoek 16.12.1971

 a1b1c5d2e21f2g4h3     Dawid Johannes MARITZ  

                *   Windhoek 09.08.1945

                x   Elizabeth VILJOEN

                †   05.07.1995

a1b1c5d2e21f2g4h3i1     Polanie MARITZ

a1b1c5d2e21f2g4h3i2     David MARITZ

                * ..12.1975

a1b1c5d2e21f2g4h4     Jessie Olive MARITZ  

               *   Windhoek 31.10.1952

               ~   Windhoek  01.02.1953

               x   Windhoek 21.07.1971 Peter Johannes  VERMEULEN

               *   George  03.05.1947

               ~   George 14.06.1947

               s/v  Jurgen Jacobus VERMEULEN en Jessie Iris VERMEULEN

a1b1c5d2e21f2g4h4i1     Ewald Jurgen  VERMEULEN

                *  Windhoek 25.10.1972

                x  Kaapstad   11.04.1998   Karien VAN DER ZEE

                *  Pretoria   05.01.1978

                d/v   Andries Hans VAN DER ZEE   * Borenbergen, Nederland en Mercia GROBLER

a1b1c5d2e21f2g4h4i1j1   Vian VERMEULEN

                *  Kaapstad   08.03.2001

a1b1c5d2e21f2g4h4i2   Colette VERMEULEN

                *  Windhoek   14.05.1975

 a1b1c5d2e21f2g5     Abraham Gert Willlem MARITZ  

                 *  Tsamnarib 13.02.1907   † Grootfontein  00.04.1961

                 x   Jeanetta Wilhelmina   GRESSE  *  Kenhardt  04.05.1920

                d/v Lambert GRESSE    Kakamas

                Nettie word grootgemaak deur haar ouma Johanna Maria Gresse, ma van Lambert Gresse

a1b1c5d2e21f2g5h1     Johanna Maria   MARITZ

                *   Windhoek  17.10.1941

                x    Kub  18.10.1958    Frans VAN TONDER

                   Pretoria 26.07.1989  

                s/v  Mathys VAN TONDER en Maria Magdalena KRAUSS  

                xx   Springbok 28.06.1989  Hendrik Albertus Marius COETZEE   *Springbok  14.05.1937

a1b1c5d2e21f2g5h1i1     Francois  VAN TONDER

                *    Oranjemund 29.05.1963 

                   Lainsburg 26.09.1989  Begrawe op Hofmeyer, Steynsburg

a1b1c5d2e21f2g5h1i2     Venetta Theresa  VAN TONDER

                *    Port Nolloth  28.12.1965

                x    Belville  18.07.1987   Hendrik SMIT   * Kraaifontein, Kaapstad 16.07.1962

a1b1c5d2e21f2g5h1i3     Annalize   VAN TONDER

                Pietermaritzburg   21.07.1967

                x   ....... AMIS 

a1b1c5d2e21f2g5h1i4     Mariëtte VAN TONDER

                Nababeeb   02.09.1971

                x    Durbanville 27,09.1991  Christiaan ENGELBRECHT   *   Springbok

                ÷    Kaapstad  Mei 2005

 a1b1c5d2e21f2g5h1i4j1     Marle ENGELBRECHT  *  Nababeeb  15.04.1992

a1b1c5d2e21f2g5h1i4j2     Stehan Christiaan ENGELBRECHT   *  Kaapstad  15.08.1994

a1b1c5d2e21f2g5h2     Susanna Lucia  MARITZ   (Lulu)  *  Windhoek  18.10.1947

                x  Rustenburg  Sarel Johannes DU PLESSIS   * 18.11.1938

                s/v  Sarel Johannes DU PLESSIS * 1906 en Hester Magrietha KRUGER * 1912 

a1b1c5d2e21f2g5h2i1   Venetta Lusia DU PLESSIS

                *   Grootfontein 08.08.1966

                x   Westonaria 29.09.19??   Phillip FOUCHé

                *   Evander  03.03.1964

                s/v  Pieter Abram FOUCHE * 07.12.1929 en Elizabeth Cathriena MEYER *02.06.1931

a1b1c5d2e21f2g5h2i2   Sarel Johannes DU PLESSIS

                *   Grootfontein  23.09.1969

a1b1c5d2e21f2g5h2i3    Marie-Louise DU PLESSIS

                *   Grootfontein  28.02.1972

                x   Westonaria  01.07.19 ??  Piere FOUCHE   * Bethal  05.12.1966

                s/v  Pieter Abram FOUCHE * 07.12.1929 en Elizabeth Cathriena MEYER *02.06.193

a1b1c5d2e21f2g5h2i3j1   Danika FOUCHE

                *   Pretoria  06.01.1999

 a1b1c5d2e21f2g5h3     Esther MARITZ

                *   Otjiwarongo  10.03.1961

                x   Walvisbaai  16.09.1981   Marius Lourens  ERASMUS

                *  Wynberg, Kaapstad  28.08.1960

                s/v   Johannes (Job) ERASSMUS  *  14.07.1925 + Moreesburg  06.03.1971

                       en Maria Magdalena Kotze  *28.08.1925

a1b1c5d2e21f2g5h3i1     Johannes Abraham      ERASMUS

                *   Walvisbaai  19.05.1982

a1b1c5d2e21f2g5h3i2     Lourens Mario ERASMUS

                *   Vredenburg  28.03.1990

a1b1c5d2e21f2g6     Nicolaas Gysbert Jacobus MARITZ      nn Klaas

                *  03.10.1910 

                 Keetmanshoop 29.12.1996   Begrawe op Mariental

                x  Maria Helena  VAN DER WESTHUIZEN    nn Miemie

                *  Keetmanshoop 15.09.1919

                 Gobabis 30.04.1977   Begrawe op Mariental.

a1b1c5d2e21f2g6h1     Elize MARITZ

                *   Rehoboth   01.10.1943 

                x   Mariental  07.07.1962   Frans  Hendrik SMIT

                *   Mariental 15.03.1932

                s/v    

a1b1c5d2e21f2g6h1i1     Frans Hendrik SMIT     nn Frans

                *   Mariental  22.09.1964

                x   Jeanette SCHOOMBEE

                *   Gobabis   22.12.1964

                d/v   Stephanus SCHOOMBEE en Martiena HOUGH

a1b1c5d2e21f2g6h1i1j1     Lizmari   SMIT

                *     Windhoek   13.05.1988

a1b1c5d2e21f2g6h1i1j2     Jandri

                *     Windhoek   10.05.1991

   

a1b1c5d2e21f2g6h1i2     Nicolaas Maritz SMIT     nn Klaas

                *   Windhoek  24.07.1968

                x   Aranos  29.11.1998   Elmarie STRAUSS

                *   Aranos  30.03.1972

                d/v   Adriaan Hermanus STRAUSS nn Herman en Trudie SPANGENBERG

a1b1c5d2e21f2g6h1i2j1     Frans Hendrik SMIT   nn Marco

                *   Gobabis  13.07.2001

a1b1c5d2e21f2g6h1i2j2     Adriaan Hermanus SMIT   nn Armand

                *   Gobabis    09.08.2005

 

a1b1c5d2e21f2g6h1i3     Johannes Abraham SMIT    nn Braam

                *   Windhoek 29.08.1969

                x   Windhoek 29.02.2003  Macharle POTGIETER

                *   Windhoek    17.11.1977

                d/v   Christiaan Johannes POTGIETER   en Charlotte NN

a1b1c5d2e21f2g6h1i3j1     Charlotte SMIT

                *     01.06.2006

 

a1b1c5d2e21f2g6h1i4        Elizabeth Maria SMIT   nn Elzana

                *   Windhoek  15.01.1972

                x    Grootfontein 04.04.1996 Ian MOSTERT

                *   Grootfontein   27.05.1971

                s/v   Adriaan Hermanus MOSTERT en Johanna Catharina VORSTER

 

a1b1c5d2e21f2g6h2     Dawid Johannes Francois MARITZ

                *  25.04.1946 Keetmanshoop

                 25.06.2003    Begrawe op Stampriet

                x  Phillipstown 04.04.1970    Geertruida Elizabeth VAN DER MERWE

                *  Phillipstown 01.05.1947

                d/v David Frederick VAN DER MERWE *Hanover 01.08.1921  † Phillipstown 26.05.1998

                en Sydney Mable BOTHA  * Rouxville 20.04.1921 

a1b1c5d2e21f2g6h2i1     Nicolaas Gysbert  Jacobus  MARITZ

                *  Mariental 12.01.1973

                x  Ermelo  30.11.1996 Yolande VAN DER WATH 

                * Potchefstroom 01.12.1973

                d/v Johannes Jacobus VAN DER WATH *Standerton 28.01.1949

                en Catherina Maria FOURIE  * Omaruru 22.08.48

a1b1c5d2e21f2g6h2i1j1   Dawid Johannes Francois MARITZ

                *   Rustenburg   26.07.2001 

a1b1c5d2e21f2g6h2i2     Elza MARITZ

               *   Mariental 30.06.1974

                x   Pretoria 26.04.1997  Jurie Francois GOUWS

                *   Durban 04.04.1973

                s/v Jurie Francois GOUWS * Standerton 20.08.1940  † Pretoria 23.02.1996

                en Adriana Johanna KRITZINGER    Ladysmith Natal 20.12.1945

 

a1b1c5d2e21f2g6h3     Maria Helena  MARITZ 

                *      Windhoek   25.07.1949

                x      Stellenbosch  13.02.1977  Alwyn OOSTHUIZEN

                ÷      Stampriet 1973

                xx     Stellenbosch   13.01.1977  Andre Jacobus TROSKIE

                *      Lady Grey  01.02.1952

                s/v    Casper Gerhardus Troskie en Marthie Maria Etretia Troskie

               

a1b1c5d2e21f2g6h3i1     Maria Helena TROSKIE  nn Miemsie

                *   Parow, Kaapstad   25.07.1974

                x   28.11.1999   Jaco Stephanus DAVEL

a1b1c5d2e21f2g6h3i1j1     Marli DAVEL

                *     Somerset Wes 13.01.2005

 

a1b1c5d2e21f2g6h3i2     Andries     TROSKIE   nn Dries

                *     Pretoria   10.01.1978

                   Crystal Pools, Gordonsbaai   15.02.2004    (26 jaar)   Dries is oorlede in 'n duikongeluk.

a1b1c5d2e21f2g6h3i3     Adri  TROSKIE

                *     Bellville    19.12.1980

 

a1b1c5d2e21f2g7     Esther Jacoba MARITZ  

                *   Gibeon  01.10.1912 

                ~   Kub,  Gibeon Gemeente  07.09.1913 

                  Somersetwes 25.04.1998 

                x   Colenso, Natal Johannes Hendrik CLOETE     nn Hennie

                *   Heidelberg, Transvaal 23.05.1912    † Windhoek  22.06.1964

                s/v    

a1b1c5d2e21f2g7h1    Johannes Hendrik CLOETE    nn Hennie

                *  Germiston 18.04.1940 

                x  Primrose  10.04.1965  Teresa WIID 

                *  Klerksdorp 17.10.1945 

                d/v   Franscois Gerhardus Martinus WIID  *  Vryburg 22.10.1917   † 23.03.1999

                 en  Ellen Mary DUNHIN *  Kroonstad 14.07.1924

a1b1c5d2e21f2g7h1i1   Pauli CLOETE 

                *  Pretoria 11.03.1966 

                x  Table View  29.01.1988   Ethan John DOWNEY 

                *  Bulawayo, Zimbabwe 19.01.1968 

                s/v   Douglas John DOWNEY en Ruth Lynette JAMES

a1b1c5d2e21f2g7h1i2   Simoné  CLOETE  

                *  Pretoria 27.08.1968 

                x  Table View 29.09.1990  Jonathan Paul LAUBSCHER 

                *  Kaapstad  20.07.1961 

                s/v   Kenith LAUBSCHER  en Una Maureen EMBLING

a1b1c5d2e21f2g7h1i2j1   Thomas Mathew LAUBSCHER 

                *  Mowbray Kaapstad 16.05.1994 

a1b1c5d2e21f2h1i2j2   James Hamilton LAUBSCHER  

                *  Somerset-Wes Kaapstad 25.10.1997 

a1b1c5d2e21f2h1i3   Johannes Hendrik CLOETE 

                *  Pretoria 04.09.1969

                x  Kaapstad 20.03.1993   ÷ 30.08.1999    Lenice MOSTERT   

                xx  Edenvale 18.10.2003   Joanne TITAN

                *   Johannesburg 06.06.1973 

                d/v Luke TITAN en Aphrodite ESTYCHIS  

 

a1b1c5d2e21f2g8     Susanna Lucia MARITZ     nn Sannie

                *  Tsamnarib 12.09.1914 

                ~  01.12.1914   Kub, Gibeon Gemeente

                 Johannesburg 10.12.2001

                x  Windhoek 02.01.1939  Carel Johannes VAN DER MERWE

                sv Paulus Jacobus VAN DER MERWE en Elsabe Christina PIETERS  

                *  Prieska  04.07.1910   ~  Prieska   2.10.1910   

                 Somersetwes 27.05.1985

a1b1c5d2e21f2g8h1    Susanna VAN DER MERWE   nn Susan

                *  Windhoek   18.11.1939

                x   Kimberley 6.10.1962   Hendrik Petrus BREDENKAMP   nn Hennie

                *  15.12.1937 Siviele Ingenieur

                s/v Henry Peter BREDENKAMP *Kimberley 24.06.1911 en

                Johanna DU PLESSIS  *Kimberley 11.04.1914   † 05.02.1998

a1b1c5d2e21f2g8h1i1   Hendrik Petrus BREDENKAMP   nn Hennie

                *  Bloemfontein 01.01.1965

                ~   Kimberley  07.03.1965

                x   Standerton   09.01.1988   Geertje BOER 

                *  Standerton 29.09.1966

                d/v Pieter Marius BOER *16.03.1937 en Sjoukje WEISTRA *19.01.1944

a1b1c5d2e21f2g8h1i1j1   Sjoukje BREDENKAMP

                *  Pretoria 11.06.1988    Sy stel in 2006 'n wêreld rekord op in Vliëerski, en oortref haar eie rekord

                    vier keer daarna op Walvisbaai in September 2007 .   Op Luderitz  September 2007 oortref sy die

                    wêreld rekord vir die algehele vinnigste vrou op water wat gehou word deur Karen Jaggi van Oostenryk.  Dit

                    sluit in alle disiplines wat water en wind betref.

                   

a1b1c5d2e21f2g8h1i1j2   Carel Hendrik BREDENKAMP

                *  Standerton 23.06.1990

a1b1c5d2e21fg8h1i1j3   Marijkje BREDENKAMP

                *  Johannesburg 09.06.1998

a1b1c5d2e21f2g8h1i2     Susan BREDENKAMP

                *  Bloemfontein 02.06.1966

                x  Bryanston 26.11.1988 Izak Petrus OOSTHUIZEN

                *  Boksburg 01.06.1967

                s/v  Jan Daniël OOSTHUIZEN en Susan OOSTHUIZEN

                ÷  Delmas  16.11.2006  Izak Petrus Oosthuizen

a1b1c5d2e21f2g8h1i2j1     Suzaan OOSTHUIZEN

                *  Mariental 06.03.1990

a1b1c5d2e21f2g8h1i2j2     Jan Daniël OOSTHUIZEN

                *  Benoni  08.09.1992

                  Delmas  22.10.1993

a1b1c5d2e21f2g8h1i2j3     Annika OOSTHUIZEN

                *  Benoni  26.10.1994

a1b1c5d2e21f2g8h1i2j4     Izelle OOSTHUIZEN

                *  Benoni   02.04.2001

 

a1b1c5d2e21f2g8h1i3     Aletta BREDENKAMP

                *  Vanderbijlpark  23.10.1969

                ~  Kimberley  08.02.1970 

                x  Muldersdrift  21.12.1996  Archie Croote VERWEY ÷  05.03.1998.

a1b1c5d2e21f2g8h1i3j1   Rayne BREHEM   d/v Paul BREHEM  *27.12.19

                *  Swakopmund Namibië  25.07.1993

 

a1b1c5d2e21f2g8h2     Paulus Jacobus VAN DER MERWE 

                * Rehoboth Namibia 06.02.1942

                31.03.1942    Begrawe op Kub

 

a1b1c5d2e21f2g8h3     Carel Johannes VAN DER MERWE

                *  Windhoek 07.12.1944   Hy is 'n Apteker en werk in Windhoek

                ~  Kub  18.02.1945   

                x   Vanderbijlpark   06.06.1970   Lorraine VAN ZYL

                * Benoni  29.03.1947    Sy is 'n Apteker en werk in Windhoek.

               ~   Boksburg 12.10.1947

                d/v Hermanus Johannes Petrus VAN ZYL en Aletta Ronreé THERON

a1b1c5d2e21f2g8h3i1     Carel Johannes VAN DER MERWE  

                *  Windhoek 21.04.1974   Carel is 'n Bedryfs Ingenieur en werk in Kaapstad

                x   Stellenbosch  21.04.2001  Wanda  ENGELBRECHT

                *   Citrusdal    30.11.1976

                ~  Redelinghuiz   

                d/v    Daniel ENGELBRECHT   * 20.06.1953 en Martha Magdalena Elizabeth SWART

                * 07.12.1954

a1b1c5d2e21f2g8h3i1j1     Nina VAN DER MERWE

                *   Durbanville   08.04.2004

a1b1c5d2e21f2g8h3i1j2     Mieke VAN DER MERWE

                *    Centurion  30.04.2007  

 

a1b1c5d2e21f2g8h3i2     Herman VAN DER MERWE  

                *  Windhoek 22.04.1976   Ongetroud.

                     Hy is 'n Siviele Ingenieur en werk in London.

 

a1b1c5d2e21f2g9     Wilhelmina Hendrika  MARITZ  

                *  Tsamnarib  16.09.1916 

                Sy het nooit getrou nie en het man alleen geboer en het  haar ouers opgepas.

 

a1b1c5d2e21f3     Nicolaas Gysbert Jacobus  MARITZ    nn Klaas

                 * Moesiesberg 25.04.1873 

                 Kaapstad Volkshospitaal 31.5.1946

                Begrawe op Dobbin

                Boer op Dobbin , Stampriet

                Hy het 'n pragtige ry palmbome aangeplant op Stampriet wat vandag nog steeds daar is.

                x     Johanna Susanna Alberta  VENTER  

                *    22.10.1878

                   08.01.1904 Rietkuil Gibeon

                xx   Gibeon   Louisa Hermina VISSER

                *    Fraserburg 12.10. 1886

                   Stampriet 07.06.1967

                d/v   Guilliame Matthys VISSER  *   Fraserburg 02.09.1860      + Esselin 02.11.1937

                en Susanna Jacoba IMMELMAN    *   Fraserburg  04.05.1861   +  Saaifontein  10.03.1898

 

 

Nicolaas (Klaas) het in 1897 saam met sy ouers Nicolaas Gysbert Jacobus Maritz vanaf die plase Dikbosch en Klaarwater - onder die Ghaap se berg, na Suidwes-Afrika getrek. Hulle het na die Runderpes al hul osse verloor waarmee hulle hout aangery het na Kimberley se myne.

Hy verloor sy vrou Johanna Susanna Alberta Venter, in 1904 aan die begin van die jaar voor die Nama Opstande. Met die uitbreek van die opstande is hy dus 'n wewenaar met vier klein wesies en was hy en sy moeder Esther Jacoba Maritz alleen op die plaas Garries en moes hulle per voet en een perd vlug na veiligheid op Kub.

Daarna koop hy en sy twee broers, David en Hans die plaas Stamprietfontein van die weduwee Fourie, wie se man, haar seun en swaer deur die Nama's vermoor is, waar hy baie suksesvol boer veral nadat volop water raakgeboor word. Die drie broers het die plaas opgedeel in drie gedeeltes. Dawid het gekry Ou Stampriet, wat vandag aan die Roomse behoort. Klaas het gekry Stampriet wat deesdae opgedeel in in 'n klomp dele, naamlik die dorp, die van der Waths se plaas en 'n paar plotte in die vallei wat destyds genoem was Broodkeel. Een van die plotte, Maritzville het later aan sy seun Kallie behoort. Hans het op Auob Drift, later verdoop na Spes Bona deur Tobias Maritz, - nie familie van ons nie - wat die plaas van Hans gekoop het. Hans het daarna op die plaas Somersville naby Aranos gaan bly.

Jan het nie sy eie plaas gehad nie en het maar altyd by sy Ma Esther Jacoba Maritz gebly op die plaas Nunib, wat sy waarskynlik gekry het by die SWA Administrasie onder 'n stelsel van grondbesit wat hulle genoem het graslisensie.

Andrew het ook by sy Ma gebly tot sy dood is en toe op 'n plaas dieper in die Kalahari gaan boer op die plaas Oriana.

Nadat Klaas Maritz Stampriet verkoop het het hy op die plaas Dobbin gaan boer.

Oor sy aandeel aan die ontwikkeling van Stampriet kan boekdele geskryf word. Die privaatskool Elnatan se hoofgebou was sy woonhuis (ontwerp deur sy broer Andrew en Schroeder, Eirup). Die Duitse Regering het na steenkool gesoek en het die eerste artesiese boorgat (springwater) naby Klaas Maritz se woonhuis oopgeboor en hy het die palmbome wat nou so 'n kenmerk van Stampriet is, langs die pad na sy eerste woonhuis genoem "Die Kafhok" geplant. Die bome wat aan die onderent van sy destydse lusernland staan, is met die water uit die eerste boorgat natgedra met emmers deur onder andere sy seun Kallie.

Nie een van sy kinders het Universiteit toe gegaan nie. Kallie het na matriek op Robertson na die Landbou Kollege Gammams by Windhoek gegaan. Giel, Oela, Kitty en Hansie Patria het matriek gemaak.

Die redes waarom Klaas en Hans Maritz van Stampriet getrek het.

Dit was depressiejare - 1933. Hy het baie slegte skuld op sy boeke gehad. Die deelsaaiers en mense wat by hom geld geleen het omdat hulle nie by die banke kon regkom nie, kon eenvoudig nie betaal nie. Hy het die winkel gehad saam met Daanjie Kotze as bestuurder/vennoot en toe hy die winkel terugkry was daar nie 'n blou duit in die kas nie.

Stampriet as plaas was vir veeboerdery maar 'n klein plasie vir hierdie omgewing wat ongeveer 3000 ha groot was terwyl 7000 as 'n ekonomiese eenheid beskou is. Die saaiboerdery was ook te klein om besonder winsgewend te wees (ongeveer 10 hektaar onder besproeiing). Om geld te kon maak moes 'n boer karakoelskape he en Klaas het lank na ander boere al oorgeslaan na karakoele, nog geweier om met hulle te boer omdat hy gemeen het dit is sonde om die lammertjies so klein-klein kop af te sny.

Dan was daar die verandering in die lewe op Stamprietdorp. Nie lank na Klaas weg is uit Stampriet het Hans ook getrek. Oom Hans was reguit omtrent sy rede vir sy wegtrek, die veranderde lewe op die dorp met die hotel, skool en winkel het hom nie meer geval nie. Hy het begin ontuis voel op Stampriet.

Wiesa en Oela vertel 'n staaltjie wat die situasie goed verduidelik. Een Saterdagoggend sit hulle op die stoep van die huis, (later die hotel) en teedrink. Vandaar af kan mens mooi afkyk op die skool se tennisbane. Klaas sien die onderwysers daar tennisspeel en merk toe kopskuddend op dat hulle tog liewer maar by hom onder in die koringland kan kom bloubos uittrek as hulle dan oefening nodig het!

Hy was nie bankrot nie. Na die verkoop van Stampriet afgehandel is het hy die eiendomme Dobbin, Middelpos (later Patria), Nunib, waarop sy moeder gewoon het en as graslisensieplaas gekry het) en Bysteek gehad (ongeveer 20,000 ha) met vee wat toe darem al karakoele was op al die plase. Sy seun, Kallie het vir Niek sy seun later vertel dat toe Oupa vir Stampriet verkoop het, het die mense gedink dis nou klaar met ou Klaas Maritz. Maar toe hulle weer hulle weer sien, sit hy hoog en droog op Dobbin met sy troppe skaap op Middelpos, Nunib en Bysteek sonder 'n pennie skuld.

 

Inligting verskaf deur Niek en Sarie Maritz

 

a1b1c5d2e21f3g1     Ester Jacoba MARITZ    nn Hessie

                *   20.02.1898   Rotterdam Griekwaland Wes

                  Gobabis   23.08.1943

                x  c  1915/16  Mariental   Gerrit  VISSER

                * Fraserburg Junie 1888.  Hy was die broer van Klaas se vrou Louisa Hermina VISSER

a1b1c5d2e21f3g1h1     Guilliame Mathys VISSER  *   05.06.1917

a1b1c5d2e21f3g1h2     Johanna Susanna VISSER  *27.09.1919

a1b1c5d2e21f3g1h3     Gerrit  VISSER   28.11.1923

a1b1c5d2e21f3g1h4     Susanna Jacoba VISSER   26.07.1925

a1b1c5d2e21f3g1h5     Esther Jacoba   VISSER   15.06.1927

a1b1c5d2e21f3g1h6     Elizabeth Magaretha  VISSER   10.05.1929

                                      (WAB  EST  1246 198/53)

a1b1c5d2e21f3g2     Elizabeth Margaretha  MARITZ    nn Bettie

                *   Fonteintjies   21.03.1901

                x   Hendrik KUHN

 

a1b1c5d2e21f3g3     Johanna Susanna Alberta MARITZ   nn Hannie

                *     Rietkuil  18.10.1902

                x  Hendrik ERASMUS

                xx Windhoek   Christiaan Wynand  MYBURGH 

                *   Lainsburg Distrik   1899

                † Windhoek  09.04.1955

a1b1c5d2e21f3g3h1    Christiaan Wynand MYBURG

                *   24.03.1939   

 

a1b1c5d2e21f3g4 Nicolaas Johannes Petrus MARITZ    nn Niklaas

                *     Rietkuil 06.01.1904

                x     Miemie  ROSSOUW

 

Moeder Louisa Hermina Visser

a1b1c5d2e21f3g5     Nicolaas Gysbert Jacobus MARITZ    nn Kallie

                *     Garries    17.11.1907

                †    Nunib   14.08.1988

                x      13.12.1933    Magdelena HANEKOM

                *   Keimoes  16.01.1912

                d/v Daniel Johannes de Villiers HANEKOM en Gertruida Maria Magdalena BURGER

                      van Kakamas en Upington

a1b1c5d2e21f3g5h1     Nicolaas Gysbert MARITZ   nn Niek

                *   Mariental   20.05.1934   Hy is 'n argitek en boer op die plase Glave en Nunib.

                x   Mariental  28.12.1958   Sarie Louise VAN ROOYEN 

                *  Rustenburg  22.06.1937   Sy is 'n argitek en pottebakker.

                d/v   Jan Hendrik VAN ROOYEN (Johnny)  * Bloemfontein 26.03.1904 en Talitha Cumi  NIEMEYER nn Tala

                * Pretoria 08.02.1908    +  Karoobult, distr.  Thabazimbi  15.01.1971

a1b1c5d2e21f3g5h1i1    Nicolaas Gysbert Jacobus MARITZ

                *   Pretoria   09.07.1959    Hy is 'n kunstenaar.

a1b1c5d2e21f3g5h1i2   Talitha Magdalena MARITZ

                *  Pretoria   14.10.1962

                    Sy is 'n oogarts

                x   Theodorus Dallein  WASSENAAR  nn Theo

                *   Pretoria   03.05.1963   Dierkundige

a1b1c5d2e21f3g5h1i2j1     Helena Catharina  WASSENAAR  nn Katrientjie

                *   Pretoria   15.02.1999

a1b1c5d2e21f3g5h1i2j2     Theodorus Nicolaas  WASSENAAR   nn Klein Nicolaas

                *   Pretoria   03.01.2001

a1b1c5d2e21f3g5h1i3    Nina Alexandra MARITZ   

                     Argitek woon in Windhoek

                *   Pretoria   07.03.1967

a1b1c5d2e21f3g5h1i4     Sarie Louise MARITZ    nn Saar

                *  Pretoria   01.08.1970

                    Sy is 'n juweelontwerper en woon in Windhoek

 

a1b1c5d2e21f3g5h2     Gertruida Magdalena MARITZ   nn Trudie

                *    Mariental   07.04.1936

                x    Dirk NAUDE   * 20.05.1935  +  03.01.2006

a1b1c5d2e21f3g5h2i1     Magdalena NAUDE

                *     07.12.1959

                x     Nicolaas Jcobus DU PLESSIS

                *     05.12.1987

a1b1c5d2e21f3g5h2i1j1     Nicole DU PLESSIS

                *     23.10.1985

a1b1c5d2e21f3g5h2i1j2     Danelle DU PLESSIS

                *     05.12.1987

 

a1b1c5d2e21f3g5h2i2     Daniel Charl Stephanus  NAUDE  nn Charl

                *     01.05.1964

                x     Juanita PRINSLOO

a1b1c5d2e21f3g5h2i2j1      Dirk Jacobus Francois NAUDE

                *    07.07.1993

 

a1b1c5d2e21f3g5h2i3     Cornell NAUDE  nn Cornellie

                *     03.04.1967

                x     Nicolaas Jacobus JACOBS

                xx     Pieter MULLER

a1b1c5d2e21f3g5h2i3j1     Nicolaas Renier JACOBS

                *     02.06.1992

a1b1c5d2e21f3g5h2i3j2     Francois JACOBS

                *     03.02.1994

 

a1b1c5d2e21f3g5h2i4     Nicolaas Gysbert Jacobus NAUDE

                *    02.02.1971

                †    13.06.1998

                x     Marlize KOEKEMOER

a1b1c5d2e21f3g5h2i4j1     Nicolaas Gysbert Jacobus NAUDE   nn Kallie

                *     28.09.1998

 

a1b1c5d2e21f3g5h2i5     Maritz NAUDE nn Maritzie

                *     22.10.1973

 

a1b1c5d2e21f3g5h3     Lulu MARITZ

                x   Corrie DE JAGER

 a1b1c5d2e21f3g5h3i1     Andre DE JAGER

a1b1c5d2e21f3g5h3i2     Machteld DE JAGER

   

a1b1c5d2e21f3g6     Susanna Jacoba MARITZ   nn Sannie

                *   Stampriet  18.09.1910

                  Upington 20.01.1977  Begrawe Ses Brugge

                x   Mariental  24.12.1930  Johannes Jacobus ROUX (broer van  Daniël Gerhardus ROUX

                *   Brandvlei  24.12.1904                                            man van Tannie Wiesa)

                  Upingtong 24.10.1984   Begrawe Ses Brugge

                s/v David Petrus ROUX   *17.04.1871 † Brandvlei 19.08.1919 en Magdalena BRUWER

                * Carnavon  17.06.1873

a1b1c5d2e21f3g6h1     David Petrus ROUX

                *   Stampriet 10.09.1933

                x   Windhoek 29.09.1958   Martha Johanna POTGIETER 

                *   Kemal, Distrik Gibeon   19.03.1935

a1b1c5d2e21f3g6h1i1    Johannes Jacobus ROUX

                *  Windhoek  30.06.1959

                x    Pretoria   19.11.1983   Martha Magdalene PRINSLOO

                *   Birchley   17.05.1962

a1b1c5d2e21f3g6h1i1j1     Shaun ROUX

                *   Pretoria   12.08.1986

a1b1c5d2e21f3g6h1i1j2      Jaco ROUX

                *   Pretoria  05.11.1988

a1b1c5d2e21f3g6h1i2    Fillippus Stefanus ROUX

                *   Pretoria  11.08.1963

a1b1c5d2e21f3g6h1i3     David Petrus ROUX

                *   Windhoek  12.06.1966

                x   Johanna Margaretha STEYN

                *   Brits 07.10.1967

a1b1c5d2e21f3g6h1i3j1     David Petrus 

                *   Pretoria  05.07.1991

a1b1c5d2e21f3g6h2     Nicolaas Jacobus Maritz ROUX

                *   Mariental  31.03.1938

                  Outjo   09.06.2001   Begrawe te Otavi

                x   Welwitschia (Khorixas)  15.12.1961 Magdalena Catharina FOURIE

                *   08.07.1939

a1b1c5d2e21f3g6h2i1     Elmi ROUX 

                *  Windhoek  02.06.1967

                x   Ses Brugge 15.12.1989   Rodger David DIXON

                *   Mantzini, Swaziland  25.10.1959

a1b1c5d2e21f3g6h2i1j1     David Nicolaas  DIXON

                Pretoria  30.03.1992

a1b1c5d2e21f3g6h2i1j2     Catherine Anne

                *   Pretoria   26.06.1995

a1b1c5d2e21f3g6h2i2     Susan ROUX

               *  Windhoek   25.02.1970

a1b1c5d2e21f3g6h2i3     Johannes Jaco ROUX   

                *   Windhoek   27.11.1972

                x   Upington  01.05.1998   Christina Johanna Jacoba BADENHORST

                *   03.08.1974

a1b1c5d2e21f3g6h2i2j1     Janine  ROUX

a1b1c5d2e21f3g6h3      Johannes Jacobus ROUX

                *   Nunib, Stampriet  19.12.1940

                  Piketberg  22.09.2000

                x   Huibrecht Elizabeth Louisa MOSTERD  *  07.10.1938

                     Twee huwelike, maar geen nageslag.

a1b1c5d2e21f3g6h4     Louis Herman ROUX   

                *     Dobbin, Stampriet   08.01.1942 

                x     Upington   29.09.1967 Johanna Margaretha STRAUSS   

                *     Upington   21.05.1945

a1b1c5d2e21f3g6h4i1     Suzanne ROUX     

                *  Upington     28.09.1968

                x   Wellington  26.10.2003  Andre Gustav GILLILAND

                *   Pretoria      11.08.1970

a1b1c5d2e21f3g6h4i2     Louis Herman ROUX

                *   Upington  26.10.1971

                x   Wellington   10.05.2003   Threska STRYDOM

                *   Ceres   14.08.1972

a1b1c5d2e21f3g6h4i2j1     Herman ROUX

                *   Wellington  13.04.2004

a1b1c5d2e21f3g7     Wilhelmina Hendrika MARITZ    nn Mina

                 *     Garries   12.01.1913   Sy is nooit getroud nie.

 

 

a1b1c5d2e21f3g8     Guilleame Matthys MARITZ    nn Giel

                *   Stampriet  18.08.1915

                  Middelplaas, Stampriet  27.07.1999 

                x   Stampriet 29.11.1939 Gesina Maria VAN DYK

                *   Kakamas 11.03.1921

                d/v   Hendrik Albertus VAN DYK  *   Middelplaas 21.07.1886  †  Middelplaas 23.11.1951

                        en  Martha Magdalena Martina GROBLAAR  * Kakamas  05.12.1891   †  Middelplaas 04.9.1974

 

a1b1c5d2e21f3g8h1    Martha Magdalena Martina  MARITZ

                *   Stampriet  op Bysteek  15.09,1940

                x   Stampriet  Hendrik Daniel  DE WAAL

                *   Warmbad   30.03.1940

                s/v     Hendrik Daniel DE WAAL  *  25.07.1882 + Windhoek 23.09.1952

                         en Martha Magdalena Elizabeth VILJOEN * Mariental 22.05.1890 + Windhoek 1973

a1b1c5d2e21f3g8h1i1     Christoffel Jacobus DE WAAL

                *    Keetmanshoop  23.08.1964

                x    Windhoek  Maureen BLAAUW  *  Keetmanshoop  19.09.1964

a1b1c5d2e21f3g8h1i1j1     Christell-Mari DE WAAL

                *     Windhoek   25.09.1984

a1b1c5d2e21f3g8h1i1j2     Lindie  DE WAAL

                *     Windhoek   19.12.1990

 

a1b1c5d2e21f3g8h1i1j3     Gesina Maria DE WAAL

                *     Keetmanshoop  23.12.1965

                    Mariental   09.08.2000

                x     Mariental   Hertzog VAN HEERDEN

                *     06.03.1962

a1b1c5d2e21f3g8h1i1j3k1      Madeleine VAN HEERDEN

                *     Mariental

                    Windhoek 07.04.1995  Begrawe Leonardville

a1b1c5d2e21f3g8h1i1j3k2     Marlet  VAN HEERDEN

                *      Mariental   27.05.1994

a1b1c5d2e21f3g8h1i1j3k3     Hertzog Hendrik  VAN HEERDEN   

                *     Aranos   26.12.1997

 

 

a1b1c5d2e21f3g8h1i2       Guilleame Mathys DE WAAL

                *     Keetmanshoop   25.06.1970

                x     Bloemfontein Malinda IMMELMAN

                *     De Aar  18.09.1970

a1b1c5d2e21f3g8h1i2j1     Lorraine DE WAAL

                *     Stellenbosch   05.08.1999

a1b1c5d2e21f3g8h1i2j2      Hendrik Daniel   DE WAAL

                *     Stellenbosch   02.06.2001

 

a1b1c5d2e21f3g8h2    Louisa Hermina  MARITZ

                *    Bysteek 1947

 

a1b1c5d2e21f3g8h3   Nicolaas Gysbert Jacobus MARITZ   nn Klaas

                *   Bysteek, Stampriet  31.01.1947

                x   Bloemfontein   30.06.1973   Johanna Christina Lasea VAN DER WALT  nn Chrissie

                *   Bloemfontein 29.03.1952

                d/v Izak David Frederik Johannes VAN DER WALT  * Phillipolis 18.02.1916 en 

                      Petronella Adriana VAN DER BERG  * Bloemfontein 25.04.1929

a1b1c5d2e21f3g8h3i1     Guileame Matthys MARITZ

                *   Bloemfontein 12.07.1975

                x   Drakensberg 13.10.2001 Marianne DE BEER

                *   Pretoria  20.04.1971

                d/v   Gideon Johannes DE BEER  * Johannesburg 14.04.1937

                        en Marlene Annette SMIT    * Rustenburg  24.03.1939

a1b1c5d2e21f3g8h3i1j1     Nico  MARITZ

                *   Pinetown, Natal  10.01.2005

a1b1c5d2e21f3g8h3i2     Yolandè   MARITZ 

                *   Bloemfontein 19.02.1977

                x   Pretoria  28.10.2000   Wilhelm Johann Christian VAN NIEKERK

                *   Pretoria   29.07.1972

                s/v   Marthinus Christoffel VAN NIEKERK *  Vryburg 25.10.1946 en

                       Christina Johanna VAN DEVENTER  *  Potgietersrus 26.02.1948

a1b1c5d2e21f3g8h3i2j1     Larissa Nicole VAN NIEKERK

                *    Paisley, Skotland  26.05.2003

a1b1c5d2e21f3g8h3i3     Izak Dawid MARITZ

                *   Bloemfontein  26.04.1980

a1b1c5d2e21f3g8h3i4     Christina MARITZ

                *   Bloemfontein 15.09.1981

                x   Pretoria 05.02.2005   Jacobus VELDSMAN 

                *   Kaapstad 01..3.1979

                s/v   Jan Oosthuizen VELDSMAN * Uniondale 22.08.1949 en 

                       Ingrid STANDER  *  25.10.1953 

a1b1c5d2e21f3g8h4       Guileame Hendrik MARITZ

                *   Mariental  16.05.1959

                x   Elsje Jacoba DE KOKER

                *   Queenstown   10.04.1960

                d/v   Michael Josias DE KOKER en Georgina Alexandria KERSOP

a1b1c5d2e21f3g8h4i1     Guileame Hendrik MARITZ

                *   Kaapstad  15.07.1987

a1b1c5d2e21f3g8h4i2     Georgina Alexandria MARITZ

                *   Kaapstad  28.06.1989

   

a1b1c5d2e21f3g9     Louisa Hermina MARITZ    nn Wiesa 

                *  Stampriet  16.12.1919

                x  Stampriet 11.10.1937   Daniël Gerhardus ROUX

               *  Brandvlei 26.04.1899

                 Pretoria 10.09.1986

                s/v David Petrus ROUX   *17.04.1871  †  Brandvlei 19.08.1919 en Magdalena BRUWER

                * Carnavon  17.06.1873

  a1b1c5d2e21f3g9h1     Louisa Hermina ROUX

                *   Dubin, Stampriet  09.12.1938

                ~   Stampriet

                x    Nicolaas  SMIT   *   Kanoneiland  28.10.1930

                  Gochas 06.06.1982

                s/v Nicolaas SMIT en Anna Johanna Hendrina  ??

a1b1c5d2e21f3g9h1i1   Louisa Hermina SMIT

                *   Mariental  09.04.1967

                x   Frederik Jacobus VAN DER  HEEVER

                *   Tzaneen  09.04.1965

a1b1c5d2e21f3g9h1i1j1   Tanya  VAN DER HEEVER

                *   Pietersburg  01.07.1989

a1b1c5d2e21f3g9h1i1j2   Nadia VAN DER HEEVER

                *  Duiwelklooof  07.06.1992

a1b1c5d2e21f3g9h1i1j3   Elandrie  VAN DER HEEVER

                *   Leydenburg   29.12.1997

a1b1c5d2e21f3g9h1i2    Nicolene Antoinette SMIT

                *   Mariental   13.12.1968

                ~    Gochas

                x   Johannes Frederik WOLMARANS

                *   Nelspruit   27.09.1965

a1b1c5d2e21f3g9h1i2j1   Duan  WOLMARANS

                *   Pretoria   04.05..1994

a1b1c5d2e21f3g9h1i2j2   Wynand WOLMARANS

                *   Pretoria   10.08.1997

a1b1c5d2e21f3g9h1i3     Nicolaas SMIT

                *   Gochas   03.03.1974

                x   Sanshia PERINO

a1b1c5d2e21f3g9h1i3j1     Sarah-Michelle   SMIT

                *   12.03.2002

a1b1c5d2e21f3g9h1i3j2     Nicolaas  SMIT

                *   16.04.2003

a1b1c5d2e21f3g9h1i3j3    Ewald  SMIT

a1b1c5d2e21f3g9h1i4     Daleen SMIT

                *   Aranos   11.01.1978

                     Sy is ongetroud.

a1b1c5d2e21f3g9h2     Dawid Petrus  ROUX

                *   Dubin, Stampriet 18.08.1940

                  Pretoria  19.06.2002  

                x   Rachel Margeretha KRUGER  

                *   Vryheid   22.08.1942

                d/v   Frederik Cornelus KRUGER * 12.12.1916

                       en Maria Elizabeth DREYER  * 18.02.1919

a1b1c5d2e21f3g9h2i1     Maria Elizabeth ROUX

                *   Vishoek  22.04.1967

                x   Benny Barend BOOYSEN

                *   Klerksdorp 19.10.1968

a1b1c5d2e21f3g9h2i2     Daniel Gerhardus ROUX

                *   Simonstad  04.07.1968

                x   Vibeke MULLER

                *   Pretoria 29.06.1968

                d/v   Rolf MULLER * Bremen 02.04.0931 en

                        Susara Margareta Catharina PETZER * Standerton 21.04.0943

a1b1c5d2e21f3g9h2i2j1     Dawid Petrus  ROUX

                *   Pretoria  20.02.2003

a1b1c5d2e21f3g9h2i2j2     Inge Camilla  ROUX

                *   Pretoria  22.10.1962 

a1b1c5d2e21f3g9h3     Nicolaas Gysbert Jacobus ROUX

                *   Mariental  20.03.1942

                x   Anna Susara KNOTT   *  16.07.1941

                d/v Willem Jan-Hendrik KNOTT en Susanna Magdalena Elizabeth BRINK

a1b1c5d2e21f3g9h3i1     Sandra ROUX

                *   Gobabis  03.03.1966

                x   Leon NEL

                *   Bloemfontein   22.10.1962

                s/v/ Johannes Jacobus NEL * Senekal 21.03.1940 en

                      Elizabeth Magdalena MENTZ * De Wetsdorp  08.05.1939

a1b1c5d2e21f3g9h3i1j1    Jason  NEL

                *   Windhoek  05.11.1988 gedoop op Okahandja

a1b1c5d2e21f3g9h3i1j2   Anine  NEL

                *   Outjo  07.03.1991  Gedoop op Korixas

a1b1c5d2e21f3g9h3i2     Louisa Hermina  ROUX

                *   Gobabis  17.01.1968

                x   Martin JACOBS

a1b1c5d2e21f3g9h3i2j1     Annemie JACOBS

                *   11.05.1950

a1b1c5d2e21f3g9h3i2j2     Nicole JACOBS

                *   31.07.1998

a1b1c5d2e21f3g9h3i2j3    Sone  JACOBS

a1b1c5d2e21f3g9h3i3       Daniel Gerhardus  ROUX

                *   Okohandja   31.03.1972

                x   Regina KRENZ

                *   Windhoek  04.11.1967

                d/v Hans-George KRENZ * Otjiwarongo en 

                     Heidrun GIERSCH * Otjiwarongo  17.08.1946

a1b1c5d2e21f3g9h3i3j1     Dane

                * Windhoek  02.12.1999

a1b1c5d2e21f3g9h3i3j2     Kayla

                *   Windhoek  11.10.2002

a1b1c5d2e21f3g9h4     Daniel Gerhardus ROUX

                *   Mariental 04.09.1943

                  21.06.1993

                x   Catharina Maria STEYN   *   21.03.1946

a1b1c5d2e21f3g9h4i1     Daniel Gerhardus ROUX

                *   11.08.1965

                x   Elize MOLLER

 a1b1c5d2e21f3g9h4j1     Daniel Gerhardus ROUX

                *   25.07.1986

a1b1c5d2e21f3g9h4j2     Armando  ROUX

                *   09.06.1988

a1b1c5d2e21f3g9h4i2     Jurgens Johannes ROUX 

                *   25.12.1967

                x   Adelaide PREMAVISIE

a1b1c5d2e21f3g9h4i2j1     Jean * 27.05.1988

a1b1c5d2e21f3g9h4i2j2     Lize-Marie

a1b1c5d2e21f3g9h4i3     Steyn ROUX  

                *   Potgietersrus 13.01.1969

                x   Elma VAN WYK   *  09.03.1972

                d/v Chris VAN WYK en Elsie .....

a1b1c5d2e21f3g9h4i3j1     Chante   * Pretoria  03.08.1994

a1b1c5d2e21f3g9h4     Leon ROUX

                *   Potgietersrus  08.07.1980

                x   July MUNSAMY   *   03.01.1980

a1b1c5d2e21f3g9h4j1     Jean-Michael  ROUX

                *   Potgietersrus  22.08.2000

a1b1c5d2e21f3g9h4j2     Shawn  ROUX

                *   Potgietersrus  25.02.2003

a1b1c5d2e21f3g9h5     Guilleame MARITZ

                *   Dubin, Stampriet  07.03.1949

                     Nooit getroud.

a1b1c5d2e21f3g9h6     Aletta Magdalena  MARITZ  

                *   Mariental 28.11.1959 Gedoop op Aranos

                x   Lenhard Willem STOLTZ   

                *   Pretoria 04.10.1957

a1b1c5d2e21f3g9h6i1     Marius  STOLTZ

                *   Pretoria 16.09.1983  Gedoop Silverton

a1b1c5d2e21f3g9h6i2     Charmaine STOLTZ

                *   Pretoria   225.01.1988

a1b1c5d2e21f3g10    ..................

 

a1b1c5d2e21f3g11     Olphina Susanna MARITZ nn Oela

                *   Stampriet 07.02.1922

                x   Pretoria 06.11.1943 Jacob Pieter VAN WYK HORN

                *   Witkoppen, Benoni 25.09.1918

                  

                s/v  Jacobus Johannes HORN en Cornelia Sophia VAN WYK

a1b1c5d2e21f3g11h1     Louisa Hermina  HORN   

                *    Mariental  28.10.1944

                   08.02.2006

                x  Pretoria 11.03.1941  Adam Johannes WILLEMSE

a1b1c5d2e21f3g11h1i1   Christiaan WILLEMSE

a1b1c5d2e21f3g11h1i2   ..............?

a1b1c5d2e21f3g11h2     Jacobus Johannes  HORN nn Johan

                *  Mariental  10.08.1946

                x  Pretoria  Anna Christina Aletta WILLEMSE

a1b1c5d2e21f3g11h2i1     Jacobus Johannes HORN

                *   Pretoria  20.09.1979

a1b1c5d2e21f3g11h2i2    Christelle   HORN

                *  Pretoria  30.10.1981

a1b1c5d2e21f3g11h3     Nicolaas Maritz HORN

                *  Pretoria   07.10.1951

a1b1c5d2e21f3g11h4     Cornelia   HORN

                *  Pretoria  10.01.1955

                x  Pretoria 28.04.1973   Henri Coenraad LARKIN

                s/v  Harry LARKIN en Cecila Jacomina  SENEKAL

a1b1c5d2e21f3g11h4i1    Cecilia   LARKIN

                *  Sasolburg  18.12.1973

                x  Primrose 12.02.1972  Frederik Jacobus KRIEL

                s/v   Theo KRIEL en Isabel BARNARD

a1b1c5d2e21f3g11h4i2     Coenraad Pieter LARKIN 

                *  Kemptonpark  23.02.1983

a1b1c5d2e21f3g12 .............

 

a1b1c5d2e21f3g13     Johannes Hendrik Gerhardus MARITZ  nn  Hans Patria

                *   Stampriet   15.03.1927       †   04.09.2003

                x   Windhoek    Wilhelmina Frederika VAN EYSSEN  nn Poppie

                *   Windhoek    04.01.1930

                d/v   Marthinus Johannes VAN EYSSEN    * 06.04.1907 en

                        Susara Susanna VAN DER MERWE  * 27.03.1913

a1b1c5d2e21f3g13h1   Susanna Susara MARITZ

                * Dobin   30.05.1949

                x   David Johannes De Villiers  HANEKOM

                *   Gobabis   20.01.1943

                s/v Coenraad Johannes HANEKOM  * Lady Grey 13.12.1907 en

                     Lydia Jacoba HAYWARD    *  Kaapstad 28.04.1920

a1b1c5d2e21f3g13h1i1     Wilna HANEKOM

                *   Mariental 17.09.1968

a1b1c5d2e21f3g13h2     Nicolaas Gysbert Jacobus  MARITZ  nn Klaas

                *   Dobin 13.09.1950 

                x   Pretoria   Maria Petronella PUTTER 

                *   Pretoria 17.10.1952

                d/v   Hendrik Willem Theunis PUTTER  * Pretoria 27.08.1928 en

                        Maria Petronella VORSTER   * Pretoria 12.06.1931

a1b1c5d2e21f3g13h2i1      Marika MARITZ

                *   Pretoria  18.01.1974

                x   Pretoria   Paul Petrus JOUBERT

                *   Pretoria   15.08.1971

a1b1c5d2e21f3g13h2i1j1     Paul Jean-Pierre JOUBERT

                *   Ermelo   17.10.1999

a1b1c5d2e21f3g13h2i2     Verena MARITZ

                *   Pretoria   17.11.1975

a1b1c5d2e21f3g13h2i2j1     Nicolaas Gysbert Jacobus MARITZ

                *   Pretoria   25.07.1997

a1b1c5d2e21f3g13h2i3     Johannes Hendrik Gerhardus    MARITZ  nn Gerhard

                *   Pretoria   11.04.1981

a1b1c5d2e21f3g13h3     Martinus  Van Eyssen   MARITZ

                *   Mariental   07.06.1961

                x   Aletta Elizabeth BRITS  

                *   13.11.1962

a1b1c5d2e21f3g13h3i1     Tanya  MARITZ

                *   Pretoria   05.05.1981

a1b1c5d2e21f3g13h3i2   Johannes Hendrik Gerhardus   MARITZ      nn Johan

                *   Pretoria   12.02.1986    

 

a1b1c5d2e21f3g14     Christina Susanna MARITZ    nn   Kittie

                *    Dobbin 15.01.1931

                x    Stampriet  12.01.1951  Jacobus Cornelius O'KENNEDY    nn Jimmy

                *    Malmesbury 19.10.1925

                  Windhoek   01.11.2004

                s/v  Jacobus Cornelius O'KENNEDY en Alida Susanna BASSON

a1b1c5d2e21f3g14h1     Jacobus Cornelius O'KENNEDY     nn Tertius

                *     Mariental  13.01.1953

                x     Pretoria 04.09.1976 Ziona CLOETE

                *     Barkley-Oos  24.03.1955

                d/v   Cornelius Willem Petrus CLOETE en Mollie

a1b1c5d2e21f3g14h1i1      John Morgan O'KENNEDY

                *    Pretoria 22.11.1979

a1b1c5d2e21f3g14h1i2      Cornelius Willem Petrus O'KENNEDY

                *   Pretoria  06.06.1981

a1b1c5d2e21f3g14h1i3     Eretia O'KENNEDY

                *     Pretoria  18.03.1984

a1b1c5d2e21f3g14h2       Alida Susanna O'KENNEDY

                *     Mariental   06.01.1956

                    07.09.2002

                x     Windhoek 09.01.1983   Johannes Huisamen VAN TONDER

                *     02.06

                s/v   Gideon VAN TONDER en Babs

a1b1c5d2e21f3g14h2i1     Gideon VAN TONDER

                *     Windhoek  14.01.1985

a1b1c5d2e21f3g14h2i2     Jacobus Cornelius VAN TONDER

                *     Windhoek  06.10.1986

a1b1c5d2e21f3g14h2i3     Josua VAN TONDER

                *     Windhoek  23.08.1997

a1b1c5d2e21f3g14h3       Nicolaas Gysbert O'KENNEDY   nn Ponk

                *      Mariental   19.04.1959

                x      Mariental    05..05.1984   Johanna Elizabeth NEL

                *     Mariental    18.071961

                d/v  Willem Frederik NEL  * 26.10.1929 en Johanna Elizabeth Margaretha FOLKUS  *  22.02.1935

a1b1c5d2e21f3g14h3i1     Elmien O'KENNEDY

               *     Mariental      04.11.1984

a1b1c5d2e21f3g14h3i2     Chrisna O'KENNEDY

                *    Mariental     18.06.1988

a1b1c5d2e21f3g14h3i3     Jacobus Cornelius O'KENNEDY

                *    Mariental     16.05.1989

a1b1c5d2e21f3g14h3i4     Alida O'KENNEDY

                *    Mariental     22.03.1992  

 

a1b1c5d2e21f4     Wilhelmina Hendrieka MARITZ

                *  06.09.1875  

                x  Victoria-Wes   Johannes Petrus  LOUW *27.12.1866 .  ~16.07.1867

                s/v Johannes Petrus LOUW  *07.12.1843 Plaas Avonture, Clanwilliam

                ~ 07.09.1844  Victoria-Wes.    Veeboer van Jakkalsput.

                en Geertruida Aletta Louisa VAN DER WESTHUIZEN  * 06.07.1846    †    25.07.1939

                d/v Izak Petrus   VAN DER WESTHUIZEN  *   Prins Albert 1811      Dysseldorp dist. Oudshoorn 12.06.1888

                 en Magritta Elizabeth Ferreira FOUCHE   * 1813

                Jan Louw en Mina Louw was baie arm.   Hulle was werkers van die Cawoods

                wat die plaas Dikbosch gehad het.   Hulle het daar gewoon.    Nadat Dikbosch verkoop

                is het hulle die plaas "Lynplaas" gekoop en daar geboer  totdat

                Jan Louw oorlede is.    Die 28ste van November 1932 het sy  nog steeds op 
                Lynplaats gewoon.   EST 767 1316

a1b1c5d2e21f4g1   Gertruida Aletta Louisa LOUW      nn Gerrie

                *  Douglas 01.02.1899   ~ 20..09.1899

                x  Douglas  25.06.1917 Hendrik Gideon HUMAN  

a1b1c5d2e21f4g2     Johannes Petrus LOUW      nn Jan

               *   Douglas  23.07.1901    ~ 20.08.1903

                x  Douglas 31.05.1926  Wilhelmina Hendrika BURGER  

                Jan boer op die plaas Knoffelfontein - Cambell 

a1b1c5d2e21f4g3     Nicolaas Gysbert Jacobus LOUW 

                *  Douglas 12.03.1904     ~ 08.05.1904  

                 Jonk

a1b1c5d2e21f4g4     Wilhelmina Hendrika Maritz LOUW    nn Minnie

                *  Douglas  13.06.1906   ~ 03.03.1907

                x  Douglas 26.10.1925   Giliam Jacobus Stephanus VAN ZYL van Tweefontein  

a1b1c5d2e21f4g5     Izak Petrus LOUW     nn Izak

               *   Douglas  16.01.1909    ~ 28.02.1909

                 Delportshoop    30.11.1985

                Jan boer op die plaas Banksfontein - Cambell

a1b1c5d2e21f4g6    Olfina Stoffelina   LOUW      nn Fina

               *    Douglas  12.09.1911     ~ 26.11.1911

                  05.09.1992     Delportshoop

                x   Hendrik Francois MÖLLER

                *   19.10.1911

                  Delportshoop  23.02.1979

a1b1c5d2e21f4g6h1         Burgert Francois MÖLLER

                *   Lyfontein, Delportshoop   09.09.1933

                x   Delportshoop 13.12.1958   Edith Elizabeth BREDENKAMP

                *   Delportshoop  27.03.1936

                d/v John Alfred BREDENKAMP * 09.09.1906 † 15.11.1995

                 en Louise Clara THOMAS * 09.08.1910  † 27.03.1936

a1b1c5d2e21f4g6h1i1     Burgert Francois MÖLLER

                *   Kimberley  13.02.1960

                 03.02.1995

a1b1c5d2e21f4g6h1i2     Ethne Louise MÖLLER

                *   Kimberley   01.08.1961

                 19.08.1961

a1b1c5d2e21f4g6h1i3     Leonard Alfred MÖLLER

                *   Kimberley   25.12.1962

                 06.10.1976

a1b1c5d2e21f4g6h1i4     Esme MÖLLER

                *   Kimberley   29.09.1965

a1b1c5d2e21f4g6h1i5     Anton MÖLLER

                *   Kimberley   13.06.1967

a1b1c5d2e21f4g7    Gertruida Maria  LOUW     nn Mampie

               *    Douglas  13.07.1914   ~ 25.10.1914

                x   Frank Hays   Hulle boer op Vaalplaas, Rooikatsyfer en Burgersput.

a1b1c5d2e21f4g8    Nicolaas Gysbert Jacobus LOUW    nn Kallie - vroulik

                *   Lynplaas, Distrik Douglas   08.05.1916    ~  14.08.1916

                †   Kimberley  05.12.2000  Begrawe Delportshoop

                x   Cambell  Johannes Cornelius BOTMA 

                s/v  Petrus Johannes BOTMA  en   CLOETE 

a1b1c5d2e21f4g8h1     Wilhelmina Hendrieka BOTMA

                *  1939  Vroeg oorlede  - 18 maande

a1b1c5d2e21f4g8h2     Petrus Johannes BOTMA     nn Piet

                *    Lynplaas distrik Douglas  21.02.1940

                x   26.06.1965   Mara Wilhelmina SMIT   nn Dolla

                *   Griekwastad  21.08.1943

                d/v Johannes Stephanus SMIT en Wilhelmina Renetha VAN HEERDEN

a1b1c5d2e21f4g8h2i1     Wilhelmina Renetha  BOTMA

                *   Kimberley 25.02.1967

                x   Hartswater 03.09.1987  Jan Daniel DE BRUIN

                s/v   Jan Daniel de Bruin en Mary Martha du Preez

a1b1c5d2e21f4g8h2i1j1   Mara Wilhelmina DE BRUIN

                *   Hartswater  04.01.1989

a1b1c5d2e21f4g8h2i1j2     Jan Daniel DE BRUIN

                *   Hartswater   27.09.1991

a1b1c5d2e21f3g8h2i2     Johannes Cornelius BOTMA

                *   Kimberley   27.09.1968

                x   Potchefstroom  09.12.1995  Aafje Ten Cate  VISSER

                d/v   Johannes Gerhardus Visser en Cornelia Sophia Magaretha Fourie

a1b1c5d2e21f4g8h2i2j1     Petrus Johannes BOTMA

                *   Potchefstroom   25.06.1998

a1b1c5d2e21f4g8h2i3     Petrus Stephanus BOTMA

                *   Kimberley   09.05.1970

                x   Pretoria 20.04.1996   Charmaine VICTOR

                d/v Erasmus Johannes Victor en Loraine Kitching

a1b1c5d2e21f4g8h2i3j1     Rouxlene BOTMA

                *   Pretoria   09.03.2000

a1b1c5d2e21f4g8h2i3j2     Petrus Stephanus BOTMA

                *   Pretoria   12.08.2003

 

a1b1c5d2e21f5     Johannes Hendrik Gerhardus  MARITZ    nn Hans

                *     03.03.1878   

                    24.06.1976   Begrawe in die Nossob op Somerville.   

                x  Maria Petronella Leonora BRAND 

                * 18.08.1886

                d/v   Pieter Johannes BRAND en Maria Petronella Leonora BINNEMAN

                Nadat hy Stampriet verkoop het gaan boer hy op Sommerville in die Nossob

 

a1b1c5d2e21f5g1   Maria Petronella Leonora MARITZ    nn Stompie

                * 15.07.1907

                x  Bernie KRETCHMER

a1b1c5d2e21f5g1h1     Esther Jacoba KRETCHMER

                x     SMIT

a1b1c5d2e21f5g1h2        Berna   KRETCHMER

a1b1c5d2e21f5g1h3        Leonora   KRETCHMER

a1b1c5d2e21f5g1h4        Leo  KRETCHMER - Brackenveld

 

a1b1c5d2e21f5g2    Esther Jacoba MARITZ      nn Hetta

                * 24.03.1909

                x  Stamprietfontein Joseph Johannes MYBURGH    *   16.03.1899

                † Windhoek 16.08.1953

                s/v  Jozef Johannes MYBURGH  en Maria Johanna Wilhelmina LE ROUX

                SK  EST 198/1953 1246

                Kinders:-

                Maria Magdalena Bredenhan    (Aangenome kind)

                Johanna Barendina Bredenhan   (Aangenome kind)

                Sy trou weer met Christoffel Coetzee se broer.   Christoffel was die man

                van  Esther Jacoba Maritz.

a1b1c5d2e21f5g3    Johanna Catharina MARITZ  nn Hanna

                *   Stampriet  06.02.1911

                  Pretoria  11.04.2004

                x   Hendrik  NIEHAUS   *  Pretoria  30.12.1911

                  Pretoria  27.05.1973

a1b1c5d2e21f5g3h1     Stephanus Christoffel  Hendrik NIEHAUS     nn Fanie

                *   Gobabis   12.02.1939

a1b1c5d2e21f5g3h2     Maria Patronella Leonora NIEHAUS     nn Ria

                *   Gobabis 20.05.1941

                x   Andries Jacobus  WILTERS

                *   Skuinsdrift  23.04.1938

a1b1c5d2e21f5g3h2i1     Petrus WILTERS     nn Péru

                *   Rustenburg  01.07.1965

                x    Nanine OLIVIER

                *   26.09.1969

a1b1c5d2e21f5g3h2i1j1     Carlin WILTERS

                *   Pretoria   23.01.1993

a1b1c5d2e21f5g3h2i1j2     Inge WILTERS

                *   Pretoria  30.05.1995

a1b1c5d2e21f5g3h2i2     Hendrik WILTERS

                *   Rustenburg  02.07.1967

                  17.05.1987   Hy was 19 jaar.

a1b1c5d2e21f5g3h2i3    Johanna Catharina WILTERS      nn Carin

                *   Rustenburg   08.09.1970

                x   Corne STEYN

                *   21.02.1972

a1b1c5d2e21f5g3h2i3j1     Doran STEYN

                *   Pretoria   14.12.2001

 

a1b1c5d2e21f5g3h3     Christina Johanna Dreyer NIEHAUS    nn Stienie

                    Onderwyseres 

                *   Pretoria  14.02.1945

                x   Rustenburg 09.12.1967  William Mark CONRADIE

                    Prof.   Vista Universiteit

a1b1c5d2e21f5g3h3i1     Johanna Catharina CONRADIE    nn Carien

                *   Pretoria 15.01.1969

                x   Pretoria 11.06.1994   Lukas Brian JORDAAN    nn Brian

                *   Harare, Botswana  01.02.1967

a1b1c5d2e21f5g3h3i1j1     Johanna Catharina JORDAAN    nn Jana

                *   Harare, Botswana   19.11.1996

a1b1c5d2e21f5g3h3i1j2     Kaylyn Jean (Mimosu) JORDAAN

                *   Harare, Botswana  05.10.1997

a1b1c5d2e21f5g3h3i1j3     Johan Christiaan JORDAAN

                *   Harare, Botswana 24.11.2000

a1b1c5d2e21f5g3h3i1j4     Bryonie JORDAAN

                *   Pretoria  13.02.2002

a1b1c5d2e21f5g3h3i2     Willem Franz CONRADIE     nn Willie

                *   Pretoria 14.01.1971

                x   Pretoria  05.08.1996   Heloïse WILLEMSE

                *   Pretoria 14.10.1974

a1b1c5d2e21f5g3h3i2j1     Lisa Annrie CONRADIE

                *   Durban  28.10.1998

a1b1c5d2e21f5g3h3i2j2     Willem Mark CONRADIE

                *   Pretoria  04.07.2003

a1b1c5d2e21f5g3h3i3     Lorette CONRADIE

                *   Pretoria   30.08.1972

                x   Pretoria   11.06.1994    Francois KOTZE

                *   28.01.1969

                ÷   Pretoria 

a1b1c5d2e21f5g3h3i3j1    Yolandi Christine KOTZE

                *   Pretoria   05.03.1995

a1b1c5d2e21f5g3h3i3j2     Lanné  KOTZE

                *   Pretoria   12.09.1997

a1b1c5d2e21f5g3h3i3j3     Mishka  KOTZE

                *   Pretoria  16.03.1999

a1b1c5d2e21f5g3h3i4     Hendrik CONRADIE 

                *    Rustenburg   14.10.1974

                x    Pretoria 06.01.2001   Mildred KRIEK

                *   Bloemfontein  24.03.1978

a1b1c5d2e21f5g3h3i4j1     Wilrich Henrich CONRADIE

                *   Pretoria   09.12.2004

 

a1b1c5d2e21f5g3h4     Esther Maritz NIEHAUS

                *   Rustenburg  17.02.1948

                x   Rustenburg   27.04.19..   Francois Alwyn JACOBS

                *   Pretoria 21.01.1950

a1b1c5d2e21f5g3h4i1     Johanna Catharina JACOBS     nn Jana

                *   Pretoria  08.08.1976

                x   Paul Johannes VAN DER WESTHUIZEN

                *   Witbank   14.06.1972

a1b1c5d2e21f5g3h4i1j1     Janie VAN DER WESTHUIZEN

                *   Nelspruit   09.04.2002

a1b1c5d2e21f5g3h4i1j2     Jan-Paul VAN DER WESTHUIZEN

                *   Pretoria   28.10.2004

a1b1c5d2e21f5g3h4i2     Gilliam Johannes JACOBS

                *   Pretoria   27.06.1978

                x   Liezel VAN DER MERWE

                *   Zeerust   15.09.1977

                     Geen kinders

a1b1c5d2e21f5g3h4i3     Hendrik JACOBS

                *   Pretoria   20.06.1981   Ongetroud

 

a1b1c5d2e21f5g4     Nicolaas Gysbert Jacobus MARITZ   nn Nico

                * 28.07.1914

                Hy het op die paaie gewerk en help om die Eros en Strydom Lughawes te bou.

                Hy het op 70 jaar afgetree en 15 jaar op Walvisbaai gewoon.   Daarna het hy op

                Prieska gewoon by Marietsie sy dogter.    Tans woon hulle op Hartswater.

                x  Aletta  Susanna Margaretha VAN DYK    † 06.1979 Begrawe in Windhoek.

a1b1c5d2e21f5g4h1     Johannes Hendrik Jacobus MARITZ      nn Johan

                  Olifantshoek

a1b1c5d2e21f5g4h2     Albertus Jacobus MARITZ       nn  Bertie

                   

                Hy was nie getroud nie.

a1b1c5d2e21f5g4h3     Franscois   MARITZ     nn Frans

a1b1c5d2e21f5g4h4     Nicolaas Gysbert Jacobus  MARITZ   

                Hy boer by Usakos.

a1b1c5d2e21f5g4h5     Marietsie  MARITZ

                *   Mariental   06.10.1961

                x   Walvisbaai  06.05.1990  Frederick Edworthy PAYNE

a1b1c5d2e21f5g4h5i1     Earl PAYNE

                *   Walvisbaai  17.06.1993

a1b1c5d2e21f5g4h6     Elmarie  MARITZ

                *   Mariental  25.11.1951

                x   Windhoek    Christiaan  VIVIERS

a1b1c5d2e21f5g4h6i1     Petrus Christiaan VIVIERS

                *    Windhoek 26.08.1972

a1b1c5d2e21f5g4h6i2     Yolande VIVIERS

                *   Windhoek   17.04.1975    

 

a1b1c5d2e21f5g5     Pieter Johannes MARITZ   nn Piet

                * 09.05.1916

                  30.08.1942   (Ongeveer)   In die Midde-Ooste     Volgens Oorlogs Doodsertifikaat.

                Hy het vermis geraak in Tweede Wêreld Oorlog.   Op sy sterf kennis word sy ouderdom as

                27 jaar en 7 maande aangegee.   Hy was ongetroud en in sy Testament laat hy alles aan sy

                broer Johannes Hendrik Gerhardus Maritz na.   Die eksekuteurs van sy Boedel is sy twee

                broers Nicolaas Gysbert Jacobus Maritz en Johannes Hendrik Gerhardus Maritz.  EST 1001 3230

 

 

a1b1c5d2e21f5g6     Johannes Hendrik Gerhardus MARITZ   nn Hansdikbos

                *     05.04.1919

                    Middelplaas Stampriet 15.07.2004  Begrawe 22.07.2004 op Stampriet.

                x     1940 Anna Carolina DE WAAL *18.09.1918

                    Dikbos, Stampriet   27.04.1998    

                       d/v Daniel Jacobus DE WAAL en Johanna Sophia KROUKAMP

 

a1b1c5d2e21f5g6h1   Johannes Hendrk Gerhardus MARITZ

               †      Hy is oorlede op 8jarige ouderdom.

a1b1c5d2e21f5g6h2   Daniel Jacobus  MARITZ   nn Daan

                *     Stampriet  27.08.1941

                x     Pretoria 1966 Ella  Bekker STEYN

                Geskei  1972    Sy  is nou getroud met JA Venter.    Windhoek 1972

                xx    Windhoek  04.02.1977   Emarentia KOEN   nn Menta

                *   Bera, Durban 25.09.1975

 

                Kinders van eerste huwelik:-

 

a1b1c5d2e21f5g6h2i1     Johannes Hendrik Gerhardus MARITZ

                *    Windhoek   15.03.1968

                x     Pretoria  14.03.2004   Susara Jacoba SNYMAN   nn Santie

                *    Pretoria   21.11.1965

                d/v   Stephanus Johannes SNYMAN en Martha Magdalena Elizabeth KITCHING

 

a1b1c5d2e21f5g6h2i2     Lizelle MARITZ

                *   Pretoria  03.02.1969

                x   Pretoria   23.09.1995   Fritz Victor SCHULTZ

                *   Pretoria  30.04.1970

                s/v Pikkie en Sarie SCHULTZ

a1b1c5d2e21f5g6h2i2j1     Rueben SCHULTZ

                *   Pretoria   10.03.1998

a1b1c5d2e21f5g6h2i2j2     Albert SCHULTZ

                *   Pretoria   20.07.2000

 

                Kinders van tweede huwelik:-

 

a1b1c5d2e21f5g6h2i3     Daniel Wilhelm MARITZ   nn Niel

                *     Windhoek   02.09.1977

                x     10.09.2005   Jeanine HEUNIS

                *     05.05.1973

                d/v     Robert Heunis en Marissa SCHOEMAN

a1b1c5d2e21f5g6h2i3j1     Dylan MARITZ

                *     Pretoria 14.08.2006

 

a1b1c5d2e21f5g6h2i4    Anel MARITZ

                *   Windhoek   29.03.1981

                Verloof aan Tonie Ehlers  *   Pretoria 16.09.1981

                Inligting verskaf deur Menta  e-pos 19.09.2006

 

a1b1c5d2e21f5g6h3   Johanna Jacoba Sophia MARITZ   nn  Joey

                *     11.10.1942

                x     JORDAAN

 

a1b1c5d2e21f5g6h4   Maria Petronella Leonora MARITZ   nn Nora

                *     Stampriet  27.11.1943

                x     Stampriet 26.02.1966   Hendrik Albertus VAN DYK   nn Hentie

                *     Stampriet   21.1.1944

                s/v    Hendrik Albertus VAN DYK  * 10.12.1915  + 25.07.1969   en Hester Susannah 06.06.1921

a1b1c5d2e21f5g6h4

 

a1b1c5d2e21f5g6h5   Pieter Johannes  MARITZ

                *   Stampriet  27.03.1945

                x   Vryburg  27.07.1968  Johanna Jacoba Magdalena DE LANGE

                *   Vryburg   15.10.1945

a1b1c5d2e21f5g6h5i1       Pieter Marnus   MARITZ   nn Marnus

                *   Pretoria   01.05.1969

                x   Pretoria  14.09.1991  Christelle GREEF   *  06.12.1971   ÷ 1994

a1b1c5d2e21f5g6h5i1j1     Pieter Evan MARITZ

                *  Pretoria   27.02.1992

a1b1c5d2e21f5g6h5i2     Riaan MARITZ   Tandarts

                *   Pretoria   30.11.1971

                x   Pretoria   17.06.1995   Christelle van Zijl

                *   Umtata    25.08.1972

a1b1c5d2e21f5g6h6  Anna Carolina   MARITZ   nn Lina

                *     02.12.1950

                x   Windhoek  Dereck GEERE

 

 

a1b1c5d2e21f5g6h7   Josef   Johannes MARITZ

                *   Stampriet   16.12.1952

                †   Stampriet  19.08.1998   Hy is twee weke na sy ma oorlede aan kanker

 

 

a1b1c5d2e21f5g6h8   Johannes Hendrik Gerhardus   MARITZ   nn Johan

                *     07.04.1954

                    04.12.2002

 

a1b1c5d2e21f5g7     Wilhelmina Fredrika MARITZ  Mina

                *    Stampriet  25.08.1921

                  Kuruman  19.05.1984    65 jaar oud

                x  Pieter  Paul Adriaan KOTZE

                *   Loeriesfontein, Calvinia 06.11.1920

                  Kuruman  08.11.1995    75 jaar oud

                s/v     Jacobus Cornelius Gideon KOTZE en Sannie NN en daarna met Bertha NN

                xx     Anna Catharina NN * 09.08.1918  +  05.09.2006

 

a1b1c5d2e21f5g7h1      Maria Petronella Leonora KOTZE    nn Marina

                *    Gobabis   04.08.1944

                x   Kuruman 13.09.1969   Petrus Cornelius STRYDOM   nn Pieter   *  05.04.1944 + 10.09.2006

                xx    Japie STRYDOM

                       Marina het skool gegaan op Aranos,Gobabis Grootfontein en Windhoek.. 

                       In 1963 het sy na matriek na Johannesburg gegaan en studeer

                       aan die Tegniese Kollege vir haarskapster.   In 1968 is sy gekies vir die Springbokspan om Suid-Afrika te gaan

                       verteenwoodig te Zurich en Frankryk in die Wereld Kampioenskappe.  Sy was in haar vierde jaar as vakleerling

                       Hulle het 9de uit 29 lande gekom.   Dit was die eerste keer dat Suid-Afrika deelgeneem het.   Sy het ook 13de

                       gekom uit 89 deelnemers oor die wereld in Frankryk by die Golden Rose Kampioenskappe.   Nadat sy getroud

                       is het sy op Kuruman haar eie salon oopgemaak.    Op 54jarige ouderdom is sy medies ongeskik verklaar na 36

                       jaar se staan op haar voete.

a1b1c5d2e21f5g7h1i1     Wilhelmina Hendrika    STRYDOM  nn Debbie

                *     Kuruman  22.10.1970

                x     Pretoria Johannes Jacobus VAN DER WALT

a1b1c5d2e21f5g7h1i1j1     Maria Petronella Laura-Lee VAN DER WALT

                *     Kuruman  31.07.1996

a1b1c5d2e21f5g7h1i1j2     Ivandre  BLAAUW

                *     Kuruman   31.03.2000

a1b1c5d2e21f5g7h1i1j3     Sean Walter VAN DER WALT

                *     Pretoria  15.12.2003

 

a1b1c5d2e21f5g7h1i2     Sandra STRYDOM

                *     Kuruman  22.05.1972

                       Studeer Pretoria   Kaptein in Polisie.   Werk nou vir haar self

 

a1b1c5d2e21f5g7h1i3     Mitsi STRYDOM

                *     Kuruman   10.05.1973

                       Werk by 1 Militere Hospitaal - Vol Luitenant sister

                x     Midrand 22.02.1997  Marais STRYDOM

                *     Randburg 24.04.1971

 

a1b1c5d2e21f5g7h1i3j1    Danika   STRYDOM

                *     Pretoria    23.05.2001

a1b1c5d2e21f5g7h1i3j2     Megan STRYDOM

                *     Pretoria   30.04.2004

a1b1c5d2e21f5g7h1i4     Johannes Stephanus STRYDOM

                *     Kuruman  06.11.1977

                       Hy studeer Pretoria  Werksaam Potgietersrus by die Platina Myn.

a1b1c5d2e21f5g7h2     Jacobus Cornelius Gideon KOTZE

                *   06.11.1949

                x   Elizabeth Madaleen   ROSSOUW

a1b1c5d2e21f5g7h3     Johannes Gerhardus  KOTZE    nn Klippies

                *     30.06.1954

                x     Maryke GOOSEN

 

a1b1c5d2e21f5g8     Joachim Paulus MARITZ  (Job)

                *  27.04.1924

                x  Ciska BLIGNAUT

a1b1c5d2e21f5g8h1     Johannes MARITZ   Predikant op Gobabis

a1b1c5d2e21f5g8h2     Maryna   MARITZ   (Doen  sendingwerk oorsee)

a1b1c5d2e21f5g8h3     Gerhardus MARITZ   nn Hardus

 

a1b1c5d2e21f5g9    David Johannes MARITZ   nn   David

                *  27.10.1926

                x  VON VOGES

                xx  Babie LIEBENBERG (nee VOGES)

a1b1c5d2e21f5g9h1    Wilma  Leonora MARITZ

a1b1c5d2e21f5g9h2     Johannes   MARITZ  nn Willie

 

a1b1c5d2e21f5g10     Frederik Wilhelm MARITZ

                *  16.01.1929

                Jonk dood   4 jaar - begrawe op Spesbona Stampriet

 

a1b1c5d2e21f6     Jan Izak MARITZ  

                *  Kimberley 23.11.1880 

                Boer op Oriana

                Leonardsville 21.03.1954

                Hy is nooit getroud nie en woon saam met Esther Jacoba, sy moeder op

                Graslisensie plaas, Nunib.   Hy was handlanger vir Andries (Andrew)  Trek na Oriana na sy moeder se dood.

                Hy is dood op Leonardville by sy suster Hester.

                Hy en Lodewyk Maritz was twee skoolseuns op Kub, siek met pokke en het 

                weggeloop om hul Ma Esther Jacoba Maritz te gaan waarsku om na Kub te vlug.

                Sy het intussen alleen saam met Klaas Maritz, sy vier kinders en Esther Jacoba Coetzee

                en haar kinders gevlug na Kub en veiligheid.

 

a1b1c5d2e21f7     Esther Jacoba MARITZ  

                *  19.01.1884                      

                x   Chrisstoffel COETZEE  

                Hulle het geen kinders gehad nie.

                Sy broer is later getroud met oom Hans se dogter Hetta wat eers met Myburgh getroud was.

 

a1b1c5d2e21f8      Lodewickus MARITZ

                *  30.07.1885

                 Garries  15.02.1908

                Weerlig slaan hom dood aan eettafel tussen die familie op Garries.

 

a1b1c5d2e21f9     Andries Francois  MARITZ   nn Andrew

                *  13.11.1891      †  Windhoek   06.11.1977   Begrawe in Windhoek. 

                x   Susanna  A. STRYDOM    

                 Windhoek 05.06.1986  Begrawe in Windhoek

                Sy was 'n eie niggie van Adv. J.G. (Hans) Strydom, eerste Minister van SA

                Hy boer op Oriana

                Hulle het nie kinders gehad nie.   Klaas het vir Oriana by Andrew gekoop.

 

a1b1c5d2e21f10     Olivina Susanna MARITZ  

                *    22.11.1893

                  1981 

                x    Piet BRAND (Broer van Johannes Hendrik Gerhardus Maritz se vrou,

                     Maria Petronella Leonora BRAND)

                *   24.01.1894  Ganapan, Keetmanshoop

                  1963

                Piet Brand het op die plaas Coenbritz geboer.

                s/v Petrus Johannes BRAND  (nn Lang Piet)  *  06.10.1860 gedoop 03.02.1861

                 x Piketberg 25.09.1883 Maria Dorothea Petronella Sophia BINNEMAN, weduwee van Lill.

    

a1b1c5d2e21f10g1       Esther Jacoba BRAND   nn Essie

                *     Stampriet  01.05.1917

                    Mariental   08.04.1978

                x      Pretorius (Leonardville) 1938  Gustav Johannes Frederick Wilhelm HOLZ   nn Gustav

                *     Aroab   11.02.1906

                   Mariental  06.04.1978     Hulle sterf twee dae na mekaar na 'n motorongeluk nadat hulle hul dogter by die trein afgelaai het.

                s/v     Karl Friederich Wilhelm Gustav HOLZ en Margaretha Maria BURGER

 

 

a1b1c5d2e21f10g1h1    Karl Friederich Wilhelm Gustav HOLZ     Hy was 'n Kommandant in die SWA Gebiedsmag

                                       Hy was 'n baie dinamiese man en is oorlede in 'n motor ongeluk naby Hentiesbaai

                                       Hy het op die plaas Coenbritz geboer nadat hy dit van sy ma geerf het.   Na sy dood het sy seun Gustav  die plaas

                                       verkoop en is dit nie meer in die familie nie.

                *     Gobabis  04.11.1939

                x     Gobabis 09.07.1959     Susanna VAN SCHALKWYK

                d/v Kobus VAN  SCHALKWYK en Johanna  NN

 

a1b1c5d2e21f10g1h1i1     Esther Jacoba HOLZ

                *     17.09.1959

                x  VAN TAAK

a1b1c5d2e21f10g1h1i2     Catharina  HOLZ  nn Carina

                *     17.01.1961

a1b1c5d2e21f10g1h1i3     Gustav Johannes Frederick Wilhelm HOLZ

                *     17.09.1963      Hy is 'n Prokureur

 

 

   

a1b1c5d2e21f10g1h2    Pieter Johannes Brand  HOLZ   (Boer op die plaas Manie in die Nossob, voorheen onderwyser op Mariental)  nn Piet

                *     Gobabis 19.05.1943

                x     Keetmanshoop   27.09.1969 Christina Susanna Helena STEYN

                       Sy was onderwyseres op Mariental

                d/v   Danie STEYN en Anna PIETERSE van die plaas Hainabis

a1b1c5d2e21f10g1h2i1     Gustav HOLZ      Hy boer op die plaas Gemsbokpan

                *     Mariental   08.09.1971

a1b1c5d2e21f10g1h2i2     Ansonette HOLZ

                *     Mariental 03.03.1974

 

 

a1b1c5d2e21f10g1h3        Gustav   HOLZ   Hy is 'n Plant Pataloog en Professor by die Universiteit van Stellenbosch

                *   Gobabis  25.03.1946

                x   Stellenbosch  28.10.1978   Willa Felicia LUTZ

                *   Paarl   26.07.1949

                   Stellenbosch 15.11.1996

                d/v  Felix Theodor LUTZ * 01.09.1904 en Wilhelmina Jacoba BRAND * 21.06.1911

a1b1c5d2e21f10g1h3i1    Karl Friederich Wilhelm Gustav HOLZ

                 *      Stellenbosch   24.12.1979

                 x      Stellenbosch    Maritza HUISAMEN

                 *      Oranjemund 26.09.1976

                 d/v    Alwyn Gilleam Huisamen   * Maltahohe 25.05.1952

                  en Hendrina Johanna MARITZ * Keetmanshoop 09.04.1954  

a1b1c5d2e21f10g1h3i2     Luise Hechel HOLZ 

                *      Stellenbosch   27.10.1981

 

a1b1c5d2e21f10g1h3     Olvina Susanna HOLZ   nn Ulla

                *     Gobabis   09.05.1958

                x     Windhoek 27.09.1988      Francois PRETORIUS

a1b1c5d2e21f10g1h3i1     Steyn PRETORIUS

a1b1c5d2e21f10g1h3i2     Francois PRETORIUS

 

a1b1c5d2e21f10g2      Maria Petronella Leonora BRAND   nn Mieta

                x     Jan NASILOVSKI

a1b1c5d2e21f10g2h1     Olivina Susanna  NASILOVSKI

a1b1c5d2e21f10g2h2     Hester Jacoba NASILOVSKI

a1b1c5d2e21f10g2h3     Ryno NASILOVSKI

 

Inligting verskaf deur Susan Bredenkamp nee Van der Merwe (Ongelukkig kan ek nie vir enige tikfoute en verkeerde vertolkings van ander persone rekenskap gee nie - sover moontlik, het ek foute reggestel. My doel is om slegs ‘n kort geheelbeeld van my eie Maritz familie, en ek vertrou dat alle foute wat kon insluip, so deur hulle aanvaar sal word. Navorsing hou nooit op nie en ek hoop in die toekoms om die nodige inligting te ontvang en deur gegee vir aanpassings en moontlike regstellings.

 

 Webblad ontwerp deur Marthie Bredenkamp 11.6.2003
hersien Oktober 2007

 

 

 

 


 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

blocked::http://geocities.yahoo.com/blocked::http://us.geocities.yahoo.com/v/adsq.htmlblocked::http://geocities.yahoo.com/blocked::http://geocities.yahoo.com/blocked::http://geocities.yahoo.com/blocked::http://us.geocities.yahoo.com/v/adsq.htmlblocked::http://geocities.yahoo.com/blocked::http://geocities.yahoo.com/blocked::http://geocities.yahoo.com/blocked::http://us.geocities.yahoo.com/v/adsq.htmlblocked::http://geocities.yahoo.com/

1

1